• woensdag 21 February 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Goede krachten trekken weg uit grote bedrijven

| dagblad suriname | Door: Redactie

Het blijkt dat meer en meer werknemers bij grote bedrijven vertrekken om elders, eventueel in het buitenland, een beter job te kunnen aanvaarden met betere arbeidsomstandigheden en salariëring. 

Van betrouwbare bronnen heeft Dagblad Suriname vernomen, dat een aantal werknemers van Staatsolie, met een goede functie, naar Nederland zijn vertrokken voor een betere toekomst. Hierbij gaat het om banen met een goed loon, medische voorzieningen en meer zekerheid.

Ook bij andere bedrijven vertrekt personeel. Zo vernam de redactie van Dagblad Suriname dat een werknemer, die al jaren bij een groot bedrijf in dienst is, overweegt te vertrekken. De mam ziet geen doorgroeimogelijkheden en

zijn functie zou qua salaris te laag gewaardeerd worden. 

Er zijn tal van redenen waarom werknemers besluiten hun bedrijf te verlaten. .De vraag nu: hoe kijken een directeur en een personeelszakenafdeling van zo’n bedrijf aan tegen het vertrek van personeel? Wordt er een onderzoek ingesteld naar wat de oorzaak is van het vertrek en hoe dat te voorkomen in de toekomst?

Het is makkelijk om een mening te hebben, vooral in de huidige economische situatie. Maar om een gezond bedrijf te leiden, ongeacht de functies, zal er intern een beleid ontwikkeld moeten worden, met goede primaire arbeidsomstandigheden en -voorwaarden, dat voorkomt dat

personeel vertrekt.

CS

personeel vertrekt.

CS

| dagblad suriname | Door: Redactie