• zaterdag 25 May 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

GAJADIEN VINDT RECENTE VERHOGING GOVERNMENT TAKE ONGEPAST

| united news | Door: Redactie

De recente verhoging van de Government Take op brandstof, die op 27 mei 2023 is ingegaan, roept grote vragen op.

Ondanks de eerdere belofte van de regering in De Nationale Assemblee (DNA) om geen Government Take te heffen op brandstofprijzen vanwege de toevoeging van de Belasting Toegevoegde Waarde (btw) bovenop de marktconforme brandstofprijs, is dit nu toch werkelijkheid geworden.

Asiskumar Gajadien, parlementslid en fractieleider van de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP), die destijds als voorzitter van de Commissie van Rapporteurs (CvR) betrokken was bij de btw-wet, is zeer kritisch over het feit dat de Government Take alsnog is doorgevoerd door het ministerie van

Financiën en Planning. “Dit zijn zaken waar ik echt geen goed woord over kan spreken als het gaat om het gevoerde financiële beleid”, zegt Gajadien. Hij stelt dat het marktconform maken van de brandstofprijzen, in combinatie met de btw, al een zware last legt op de samenleving en doorwerkt in de prijzen van alle goederen en diensten.

Bij de behandeling van de Btw-wet had de regering besloten om de Government Take te laten vervallen, omdat er anders sprake zou zijn van een dubbele belasting op brandstof. “Destijds heeft de regering gezegd dat er geen Government Take zou zijn. Wij hebben toen

voorgesteld om btw toe te voegen”, aldus Gajadien. Hij vindt dat de regering verantwoording moet afleggen aan het parlement over deze recente beleidsmaatregel.

Daarnaast moet de regering een duidelijke en transparante uitleg geven over de inkomsten die voortkomen uit de import en verkoop van olie.

Deze discussies moeten binnen de komende twee weken in het parlement plaatsvinden.

De Government Take op Unleaded en Diesel is verhoogd van SRD 3,00 naar SRD 3,50. Voor Super Unleaded is dit gestegen van SRD 3,60 naar SRD 4,00. Het is belangrijk dat de regering de gevolgen van deze verhoging en de redenen erachter goed uitlegt aan het parlement en de samenleving.

UNITEDNEWS


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| united news | Door: Redactie