• maandag 04 March 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

FOLS: “Leerkrachten zijn massaal thuisgebleven”

| suriname herald | Door: Redactie

De eendaagse actie van de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS) is geslaagd, laat FOLS-president Marcellino Nerkust weten. Meer dan 95 procent van de leerkrachten verbonden aan de lidbonden van de FOLS is woensdag massaal thuisgebleven.

Tegenover Suriname Herald geeft Nerkust aan dat terwijl de FOLS de actie aan het evalueren is, zij de ontwikkelingen blijft volgen. Afhankelijk daarvan zal bepaald worden hoe verder. “Het is nog voorbarig om aan te geven what’s next”, zegt hij. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) heeft tot op 18.00 uur woensdag geen contact opgenomen met de FOLS.

Bij de Katholieke Onderwijzers

Bond (KOB) heeft voor 96 procent van de leerkrachten gehoorgegeven aan de oproep van de FOLS. Vier procent van de leerkrachten was tot 09.00 uur op school omdat leerlingen van de laatste klas van de mulo in hun SO-fase zitten.

De leerkrachten van de scholen in het binnenland waren solidair en zijn niet naar school gegaan. Alle 65 scholen in het binnenland waren gesloten waaronder Legorio, Brownsweg, Marcus Pobosie, R.M. Schidt te Brownsweg, Abenaston en de O.S. Alalapatdu te Alalapadu.

95 procent van de leerkrachten verbonden aan de Christelijke Onderwijzersbond Broederschap (COB) heeft de actie ondersteund. Leerkrachten van de Islamitische Onderwijzers Bond

(IOB) hebben de actie ook ondersteund, alleen de leiding van de IOB-scholen was op school. 

Met betrekking tot de leden van Bond van Leraren bij het Technisch Onderwijs (BLTO) waar de meeste leden zijn, is er ook gehoorgegeven aan de oproep van de FOLS. Enkele leerkrachten zijn wel geweest kennelijk uit vrees, merkt Nerkust op. Maar die lbo-scholen zijn eerder gesloten en leerlingen die aanwezig waren zijn naar huis gestuurd.

De leerkrachten van de Surinaamse Openbare Onderwijzersbond in alle districten hebben 100 procent gehoorgegeven aan de oproep, aldus Nerkust.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| suriname herald | Door: Redactie