• zondag 03 December 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

‘FLUCTUERENDE WISSELKOERS GEEN REDEN TOT PRIJSOPDRIJVING’

| united news | Door: Redactie

Burgers hebben het steeds moeilijker het hoofd boven water te houden. De prijzen die steeds meer stijgen zorgen voor veel bezorgdheid bij de bevolking. Een van de oorzaken is de fluctuerende wisselkoers, waardoor winkeliers het nodig vinden hun prijzen dagelijks aan te passen. Minister Rishma Kuldipsingh van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) verklaarde onlangs dat de Economische Controle Dienst (ECD) niet alleen optimale controle uitoefent, maar ook gesprekken voert met diverse organisaties. “We hebben geconstateerd, dat op een dag de prijzen in bepaalde winkels drie keer zijn verhoogd. Deze winkeliers zijn dus ook op het matje geroepen. We

hebben benadrukt niet aan prijsopdrijving te doen, omdat het volk eronder lijdt”, aldus Kuldipsingh.

Onlangs werd er een meldingsbesluit bekendgemaakt, dat wil zeggen dat alle prijzen die verhoogd worden, dat eerst met toestemming van het ministerie van EZ kan geschieden. “Wegens de situatie in het land en de koersstijgingen, is men gauw geneigd aan prijsopdrijving te doen.” Er wordt volgens Kuldipsingh een beroep gedaan op de winkeliers, rekening te houden met de huidige situatie.

Kuldipsingh vertelde dat er momenteel druk gewerkt wordt om de basisgoederenlijst uit te breiden. Er wordt volgens haar bestudeerd of er veel meer producten geplaatst kunnen worden in de basisgoederenlijst en ook goedkopere. Het volk wordt volgens Kuldipsingh gevraagd bewuster te gaan kopen, omdat er zeker goedkopere producten, beschikbaar zijn.  Onlangs werd er door EZ gevraagd dat alle winkeliers de lijst met prijzen van basisgoederen in hun winkels hangen, zodat de consument ook op de hoogte is van bepaalde prijzen. “De consument moet ook bewust inkopen gaan doen. Als je ziet dat op de lijst prijzen verschillen dan in de winkel, dan moet de winkelier daarop gewezen worden”, benadrukte Kuldipsingh.

Het is vaker zo dat winkeliers door gebrek aan kleingeld, snoep geven aan de consument. Volgens Kudipsingh is dit verboden. “Dat is geen wettelijk betaal middel, en omgekeerd zou het ook niet kunnen, omdat winkeliers dat ook niet zouden accepteren.” Indien dit volgens Kuldipsingh toch nog gebeurt, moet de klant dat weigeren. Er moet volgens haar voet bij stuk gehouden worden, dat er kleingeld teruggegeven wordt. “Het is de bedoeling dat de handelingen van EZ positieve effecten hebben op de samenleving. En dat de samenleving er goed vanaf komt”, aldus Kudipsingh.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| united news | Door: Redactie