• donderdag 07 December 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

DNA-lid Plein: “Armoedevraagstuk wordt steeds groter”

| suriname herald | Door: Redactie

Het is de regering-Santokhi niet gelukt om de criminaliteit terug te dringen. Ook het armoedevraagstuk wordt niet door de regering aangepakt. Het DNA-lid Ivanildo Plein (NPS), zegt in gesprek met Suriname Herald dat hij heel weinig of niets over de aanpak van deze vraagstukken heeft gehoord in de jaarrede van de president. 

“Ik heb geen concrete zaken gehoord van de president hoe de armoede bestreden zal worden,” zegt Plein. Volgens de volksvertegenwoordiger zou het staatshoofd hierover concreet moeten zijn geweest in plaats van alleen maatregelen aankondigen.

“Als volksvertegenwoordiger heb ik gemerkt dat er heel weinig gezegd is over ondernemerschap, terwijl dat

een van de belangrijkste zaken is om armoede te bestrijden,” laat hij weten. Plein vindt dat de samenleving niet meer moet denken aan het in dienst treden van de overheid, maar moet proberen om de productie op gang te brengen. Dat is belangrijker als je het land wil halen uit de situatie waarin het nu verkeert.

Armoede en criminaliteit
Een ander aspect dat heel weinig aan de orde is gekomen is het terugbrengen van het veiligheidsgevoel in de samenleving. “Dat kan niet gewoon gedaan worden met een druk op de knop, maar er zal stevig beleid daarop losgelaten moeten worden. Armoede en criminaliteit moeten gezamenlijk worden aangepakt vooral als er gekeken wordt naar de vele berovingen van de afgelopen periode. De regering is er niet in geslaagd om de criminaliteit de kop in te drukken. ” Ef’ moni no de, dan yu e begrijp san o psa. Man o go du wan lo sani, wat niet goed is,” merkt hij op. 

Plein is helemaal niet tevreden over wat de president tijdens de jaarrede heeft gepresenteerd. “Ik heb de jaarrede gevolgd en hij heeft een aantal projecten aangehaald. Echter heeft hij summier over armoede gesproken. Er zijn geen zaken genoemd die voldoen aan de tijdgeest,” merkt Plein op. 

Volgens hem gaat de samenleving al jaren gebukt onder armoede. Er was daarvoor sprake van schijn welvaart. Ook onder de huidige regering komen verschillende zaken op de gemeenschap af. Plein vraagt zich af wat het staatshoofd concreet heeft gezegd over het voorkomen van armoede. 

Huisvestingsbeleid
Ook het huisvestingsbeleid van de regering laat te wensen over. Wat gaat de regering concreet doen aan de huisvestingsproblematiek, vraagt het assembleelid zich af. Er zijn burgers die op zoek zijn naar woningen. Hoewel het geen probleem is dat zich nu voordoet, wordt de vraag naar woningen steeds groter. 

Het lukt velen niet meer om de huur te betalen. De woningen worden verhuurd in valuta, maar met de hoge koersen kunnen de mensen geen goed onderdak vinden. “Ik heb heel weinig hierover gehoord in de jaarrede van Santokhi.” 

Verder geeft de volksvertegenwoordiger aan dat de door het staatshoofd gepresenteerde jaarrede niet veel verschilt van die van het vorig jaar. Wat voor hem belangrijk is, is het kostenplaatje dat eraan is gekoppeld. “Als parlementariër is het mijn taak om een vergelijking te maken van de jaarrede en begroting.” 

Het assembleelid van de NPS wacht de begrotingsbehandeling af om daar zijn kritische kanttekeningen te plaatsen. 

 


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| suriname herald | Door: Redactie