• zaterdag 20 April 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Districtscommissarissen krijgen een dienstauto

| dagblad suriname | Door: Redactie

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken en Financiën-minister Stanley Raghoebarsing hebben opdracht gekregen om dienstvoertuigen aan te schaffen voor de districtscommissarissen. Deze beslissing is genomen om ervoor te zorgen dat ze hun taken effectiever kunnen uitvoeren en beter kunnen reageren op de behoeften van de gemeenschappen.

President Chandrikapersad Santokhi dinsdag overleg gevoerd met het korps van districtscommissarissen. Tijdens deze ontmoeting werden diverse aandachtspunten en uitdagingen besproken die essentieel zijn voor de ontwikkeling en vooruitgang van gemeenschappen. 

Tijdens de vergadering kreeg elke districtscommissaris de kans om de problemen en uitdagingen van hun gebied voor te leggen aan de regeringsleider en de ministers. Belangrijke

kwesties, zoals infrastructuur, veiligheid en financiële problemen, werden door de dc’s benadrukt. Ze onderstreepten de noodzaak om deze kwesties aan te pakken.

Het staatshoofd heeft aangegeven dat er stappen worden ondernomen om de salarissen van districtscommissarissen te verhogen door hun bezoldiging te verbeteren en toelagen toe te kennen. Daarnaast zullen kwartaalbijdragen worden verstrekt om hen te ondersteunen bij de uitvoering van hun taken.

| dagblad suriname | Door: Redactie