• woensdag 21 February 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

De ontwikkeling van Suriname door de ogen van FinanceSuriname (deel 1)

| dagblad suriname | Door: Redactie

Inleiding

In  november en december 2023 heeft stichting FinanceSuriname ( hierna te noemen FinanceSuriname) een marktoriëntatiereis in Suriname gemaakt en met een aantal bedrijven en natuurlijke personen gesproken. In de maand januari 2024 heeft FinanceSuriname  diverse documenten en artikelen m.b.t. Suriname doorgenomen en geanalyseerd.Tevens geluisterd naar vele interviews via de Surinaamse radiostations.

Macro/micro economisch herstel 

FinanceSuriname heeft in Suriname kunnen waarnemen, dat het herstel van de economie zich heeft ingezet. Macro economisch gezien is de positie van Suriname per ultimo 2023 verbeterd ten opzichte van de situatie in 2020. Micro economisch gezien merken de meeste burgers van Suriname nog geen verbetering. Ongeveer 70

procent van de bevolking leeft nog steeds onder de armoedegrens. De overheid heeft wel extra maatregelen getroffen om de nood te lenigen. Inkomenssteun wordt gegeven en de loonbelastingen en de belastingschijven zijn aangepast. De burgers ontvangen netto meer en kunnen dus meer levensmiddelen kopen. De prijzen in de winkels zijn hoog. De inflatie is gedaald van 54.6 procent (ultimo 2022/bron CBvS) naar 38.7 procent ( november 2023/ bron CBvS). De groothandelaren zouden mijns inziens ook een bijdrage moeten leveren en de goederen goedkoper moeten verkopen aan de detailhandel. De winkeliers hebben hun winstmarge al verlaagd om het volk tegemoet te
komen. De winkeliers kunnen hun prijzen niet verlagen zonder de medewerking van de groothandel. Wij hebben met diverse personen gesproken, die aangeven, dat zij hard werken om aan het inkomen te komen om in hun levensonderhoud te voorzien. Zij hebben een extra baan en/of verrichten diverse (huishoudelijke) werkzaamheden voor andere personen c.q. bedrijven.

De mensen zien in, dat het telen van groenten en fruit zeker de moeite waard is. Het Surinaamse volk geeft de moed niet op en hoopt op betere tijden. Vele personen, waarmee wij gesproken hebben, geven aan, dat zij teleurgesteld zijn in de huidige regering. Deze personen komen. De winkeliers kunnen hun prijzen niet verlagen zonder de medewerking van de groothandel. Wij hebben met diverse personen gesproken, die aangeven, dat zij hard werken om aan het inkomen te komen om in hun levensonderhoud te voorzien. Zij hebben een extra baan en/of verrichten diverse (huishoudelijke) werkzaamheden voor andere personen c.q. bedrijven.

De mensen zien in, dat het telen van groenten en fruit zeker de moeite waard is. Het Surinaamse volk geeft de moed niet op en hoopt op betere tijden. Vele personen, waarmee wij gesproken hebben, geven aan, dat zij teleurgesteld zijn in de huidige regering. Deze personenhadden erop gerekend, dat de huidige regering een goed beleid zou voeren. In hun ogen is het slechte beleid van de voorgaande regering voortgezet. Een aantal voorbeelden geven zij aan: @ het in dienst nemen van hun familieleden, vrienden en partijgenoten;@ de onveiligheid en berovingen ; @ het slechte functioneren van sommige DNA-leden (veel geschreeuw, niet constructief en niet oplossingsgericht) normen en waarden in Suriname behoorlijk vervaagd.

Er zijn ook mensen in Suriname, die positief zijn en aangeven, dat deze regering goed werk verricht. Zij geven aan, dat IMF aangeeft, dat de regering de zaken goed aanpakt. Een aantal zaken moet hadden erop gerekend, dat de huidige regering een goed beleid zou voeren. In hun ogen is het slechte beleid van de voorgaande regering voortgezet. Een aantal voorbeelden geven zij aan: @ het in dienst nemen van hun familieleden, vrienden en partijgenoten;@ de onveiligheid en berovingen ; @ het slechte functioneren van sommige DNA-leden (veel geschreeuw, niet constructief en niet oplossingsgericht) normen en waarden in Suriname behoorlijk vervaagd.

Er zijn ook mensen in Suriname, die positief zijn en aangeven, dat deze regering goed werk verricht. Zij geven aan, dat IMF aangeeft, dat de regering de zaken goed aanpakt. Een aantal zaken moetde regering wel aanpakken, bijvoorbeeld bezuinigen bij de overheid zelf en het terugbrengen van het aantal ambtenaren, aldus IMF.

Hartelijk dank

De bedrijven en natuurlijke personen worden heel hartelijk bedankt voor de prettige ontvangst en de gevoerde gesprekken.

Hieronder de namen van de bedrijven en personen, waarmee wij in Suriname gesproken hebben:

De eerste bespreking was op het kantoor van Suriname Investment & Trade Agency (SITA). De CEO van SITA – de heer Henk John Guicherit en de heer Raoul Chong, directeur Trade waren onze gastheren (zie bijgaande foto gemaakt bij het kantoor van SITA). 

SITA is per 1 april 2023 gereactiveerd. SITA is een de regering wel aanpakken, bijvoorbeeld bezuinigen bij de overheid zelf en het terugbrengen van het aantal ambtenaren, aldus IMF.

Hartelijk dank

De bedrijven en natuurlijke personen worden heel hartelijk bedankt voor de prettige ontvangst en de gevoerde gesprekken.

Hieronder de namen van de bedrijven en personen, waarmee wij in Suriname gesproken hebben:

De eerste bespreking was op het kantoor van Suriname Investment & Trade Agency (SITA). De CEO van SITA – de heer Henk John Guicherit en de heer Raoul Chong, directeur Trade waren onze gastheren (zie bijgaande foto gemaakt bij het kantoor van SITA). 

SITA is per 1 april 2023 gereactiveerd. SITA is eenonderdeel van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) van Suriname. Het doel is om buitenlandse directe investeringen (FDI) naar Suriname aan te trekken en op te treden als de one-stop-shop voor buitenlandse investeerders. SITA biedt ook haar diensten aan om de Surinaamse bedrijven te ondersteunen met de export van hun producten. Op de website van SITA kunt u verder over de dienstverlening lezen. 

Hieronder de overige gesprekken met de andere bedrijven en de natuurlijke personen.

@ Notariskantoor Recht door Zee. Wij zijn ontvangen in het prachtige kantoor gevestigd in de Dr. Sophie Redmondstraat in Paramaribo. Notaris Mr. onderdeel van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) van Suriname. Het doel is om buitenlandse directe investeringen (FDI) naar Suriname aan te trekken en op te treden als de one-stop-shop voor buitenlandse investeerders. SITA biedt ook haar diensten aan om de Surinaamse bedrijven te ondersteunen met de export van hun producten. Op de website van SITA kunt u verder over de dienstverlening lezen. 

Hieronder de overige gesprekken met de andere bedrijven en de natuurlijke personen.

@ Notariskantoor Recht door Zee. Wij zijn ontvangen in het prachtige kantoor gevestigd in de Dr. Sophie Redmondstraat in Paramaribo. Notaris Mr.U.Baidjoe heeft ons nader geïnformeerd over het oprichten van bedrijven. Ook gesproken over de grondconversie;

@ de heer Vidjai Doerga, CEO van Firebird LNG. Dit bedrijf wil de gasindustrie in Suriname tot ontwikkeling brengen. De heer Vidjai Doerga is een intelligente man, die een visie heeft met betrekking tot de ontwikkeling van Suriname als doorvoerhaven;

@ mevrouw Audrey Tjin A Sjoe, directeur van het Soendersingh Meisjeinternaat aan de Henck Arronstraat. Dit internaat vierde in december 2023 haar 100- jarig bestaan. Mevrouw Tjin A Sjoe verricht haar werkzaamheden heel goed;

Opmerking: In deel 2 van het artikel “De ontwikkeling van Suriname door de ogen U.Baidjoe heeft ons nader geïnformeerd over het oprichten van bedrijven. Ook gesproken over de grondconversie;

@ de heer Vidjai Doerga, CEO van Firebird LNG. Dit bedrijf wil de gasindustrie in Suriname tot ontwikkeling brengen. De heer Vidjai Doerga is een intelligente man, die een visie heeft met betrekking tot de ontwikkeling van Suriname als doorvoerhaven;

@ mevrouw Audrey Tjin A Sjoe, directeur van het Soendersingh Meisjeinternaat aan de Henck Arronstraat. Dit internaat vierde in december 2023 haar 100- jarig bestaan. Mevrouw Tjin A Sjoe verricht haar werkzaamheden heel goed;

Opmerking: In deel 2 van het artikel “De ontwikkeling van Suriname door de ogenvan FinanceSuriname” zullen naast een korte toelichting ook de namen van de overige bedrijven en natuurlijke personen vermeld worden, die FinanceSuriname heeft bezocht.

Samenwonen en samenleven

Het Surinaamse volk gaat vredig met elkaar om. Wij hebben geen spanningen onder de bevolkingsgroepen kunnen constateren. De mensen hebben ons verteld, dat zij Surinamers  zijn en gezamenlijk de last van een failliet land sedert 2020 dragen. Sommige politici moeten de etnische snaar niet aanroeren. Dat is de boodschap van het Surinaamse volk aan de mensen, die ongenuanceerde berichten via de media (o.a. radio, TV, kranten ) en social media (o.a. Facebook, TikTok) lanceren.

Welvaart en welzijn

De van FinanceSuriname” zullen naast een korte toelichting ook de namen van de overige bedrijven en natuurlijke personen vermeld worden, die FinanceSuriname heeft bezocht.

Samenwonen en samenleven

Het Surinaamse volk gaat vredig met elkaar om. Wij hebben geen spanningen onder de bevolkingsgroepen kunnen constateren. De mensen hebben ons verteld, dat zij Surinamers  zijn en gezamenlijk de last van een failliet land sedert 2020 dragen. Sommige politici moeten de etnische snaar niet aanroeren. Dat is de boodschap van het Surinaamse volk aan de mensen, die ongenuanceerde berichten via de media (o.a. radio, TV, kranten ) en social media (o.a. Facebook, TikTok) lanceren.

Welvaart en welzijn

DeSurinaamse bedrijven, de Surinaamse werknemers en de Surinaamse ambtenaren werken hard aan het verbeteren van de economische situatie van Suriname.  FinanceSuriname hoopt, dat in de toekomst de bedrijven in Suriname zich goed zullen ontwikkelen; FinanceSuriname spreekt de hoop uit, dat er welvaart en welzijn in Suriname komt.

Dennis Lapar

Directeur van Stichting FinanceSuriname 

Surinaamse bedrijven, de Surinaamse werknemers en de Surinaamse ambtenaren werken hard aan het verbeteren van de economische situatie van Suriname.  FinanceSuriname hoopt, dat in de toekomst de bedrijven in Suriname zich goed zullen ontwikkelen; FinanceSuriname spreekt de hoop uit, dat er welvaart en welzijn in Suriname komt.

Dennis Lapar

Directeur van Stichting FinanceSuriname 

| dagblad suriname | Door: Redactie