• maandag 22 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

DE ONMACHT ÉN ONWIL VAN SANTOKHI

| united news | Door: Redactie

Minister Uraiqit Ramsaran van SoZaVo | Auteur: Armand Snijders

President Chandrikapersad Santokhi zal niet in de Surinaamse geschiedenisboeken belanden als een daadkrachtig staatshoofd dat kordaat knopen durfde door te hakken. Eerder als een zeer eigenzinnige leider die iedereen in de maling nam. Zijn onmacht én onwil om in het belang van het volk te handelen, is inmiddels legendarisch.

Wie tegenwoordig Santokhi observeert, ziet vooral een man die eigenlijk niet zo goed meer weet wat hij nog kan doen om het tij en zijn op handen zijnde ondergang nog te keren. Niets lijkt hij in de ogen van een groot deel van de

samenleving nog goed te doen en echte oplossingen voor de immense berg problemen heeft hij ook niet. Nu is dat niets nieuws, maar zijn brevet van onvermogen kwam de afgelopen weken wel zeer nadrukkelijk naar de oppervlakte drijven.

Zo is de al zo vaak aangekondigde en steeds weer uitgestelde reshuffeling van de regeerploeg. Terwijl Santokhi enkele weken geleden nog glashard beweerde dat hij nog steeds van plan was wijzigingen aan te brengen in zijn dream team. Dat zou gevolgen hebben voor vijf bewindslieden: die van de ministeries van Sociale Zaken & Volkshuisvesting (SoZaVo), Transport Communicatie & Toerisme (TCT), Grondbeleid & Bosbeheer

(GBB), Volksgezondheid en Justitie & Politie. Het betrof vier bewindslieden van Abop/Pertjajah Luhur (PL) en één van zijn eigen VHP.

Maar ook dat ging weer niet door. Alleen minister Uraiqit Ramsaran van SoZaVo zou doorschuiven naar de plek die door het aangekondigde vertrek van zijn collega Albert Jubithana is vrijgekomen op het ministerie van TCT. Jubithana heeft al maanden geleden aangekondigd dat hij wil opstappen, maar omdat Santokhi om onduidelijk redenen nog geen opvolger heeft benoemd, zit hij daar nog altijd.

Helemaal vreemd is dat uitgerekend Ramsaran het zware transportministerie toebedeeld krijgt, terwijl de Abop/PL-man op SoZaVo naar ieders mening vreselijk tekort is geschoten. Hij wordt voor een belangrijk deel door Santokhi verantwoordelijk gehouden voor de slechte uitvoering van het sociaal programma, waarover zelfs het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is gevallen. Dat heeft de regering daarover vorige week zelfs een uitbrander gegeven.

De president benadrukte de afgelopen tijd regelmatig dat hij niet tevreden is met de manier waarop het sociaal programma door het departement is uitgevoerd en viel in feite Ramsaran publiekelijk keihard af.

Dat hij desondanks toch naar TCT mag gaan, heeft alles te maken met het feit dat coalitiegenoot en vicepresident Ronnie Brunswijk dat heeft geëist en Santokhi niet het risico wil lopen dat de coalitie opbreekt. Zo werkt het al vanaf het begin en met deze chantagepolitiek heeft Brunswijk al heel wat voor elkaar gekregen. Dat de president daar niet tegen opgewassen is, is misschien wel zijn grootste tekortkoming en vooral de basis van zijn brevet van onvermogen.

Santokhi benadrukte wel dat er veranderingen op komst zijn bij de twee gewraakte ministeries. Bij TCT omdat hij niet verwacht dat Ramsaran in de resterende maanden iets concreets kan bereiken. Hoe pijnlijk moet het voor de bewindsman zijn dat de president helemaal geen vertrouwen in je heeft. Bij zijn oude ministerie wordt ook ingegrepen, want het staatshoofd begrijpt volgens eigen zeggen dat het sociaal programma effectiever moet worden uitgevoerd. Daar was dus die reprimande van het IMF voor nodig, hij was er kennelijk al die tijd nog niet van doordrongen, ondanks de vele protesten vanuit alle lagen van de samenleving.

Foto: Protest 17 Feb 2023

Het sociale programma wordt uit de reguliere beleidssfeer gelicht en onder supervisie geplaatst van “een team van onafhankelijke deskundigen en enkele ambtenaren”. Dat team gaat vanuit het kabinet van de president dat het sociale programma coördineren. Ofwel, het wordt helemaal weggehaald en wordt het zoveelste project dat onder het kabinet komt te vallen. Al eerder had Santokhi een aantal mensen van zijn eigen kabinet het sociale programma laten monitoren, maar dat heeft kennelijk weinig zoden aan de dijk gezet.

Dat hij wat dat betreft dus ook een brevet van onvermogen verdient, hoorde je hem niet zeggen. En ook niet dat hij momenteel leiding geeft aan een ministersploeg die als los zand aan elkaar hangt en waarin Brunswijk en de bewindslieden van Abop en Pertjajah Luhur volledig hun eigen plan trekken en smachten naar de volgende verkiezingen.

Opinie

| united news | Door: Redactie