booked.net

   

booked.net

Het laatste nieuws uit Suriname

TERUGBETALING OPGENOMEN VOORSCHOTTEN CENTRALE BANK LOOPT VLOT

Publicatie datum: | Bron: unitednews.sr | Door: Redactie

Het ziet er naar uit dat de overheid weer greep op de economie heeft en de vooruitzichten voor 2019 en 2020 een klimaat scheppen van financiële rust en zekerheden voor het business-leven om onbezorgd te investeren.

De voorschotten die de staat heeft opgenomen bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) worden conform de gemaakte afspraken afgelost. In januari 2019 nam de staat SRD 670 miljoen aan voorschotten op bij CBvS om de staatsbegroting van 2018 af te wikkelen. Vorige maand is dit bedrag volledig terug betaald. Op basis van de goedgekeurde begroting van 2019 heeft de staat, eveneens in augustus 2019, nogmaals een voorschot opgenomen bij de Centrale Bank. Het gaat deze keer om SRD 648 miljoen. De bedoeling is dat ook dit bedrag binnen zes maanden volledig zal worden terugbetaald.

Met deze transacties heeft de Staat per saldo SRD 22 miljoen in nominale termen afgelost op de voorschotten die onder Artikel 21 zijn geleend. Uitgedrukt in percentage van het Bruto Binnenlands Product is dit tevens een relatieve verlaging van de schuld van de overheid. Het ABS heeft net bekend gemaakt dat in 2018 de economie verder is gegroeid en het BBP met bijna SRD 2 miljard hoger ligt dan in 2017. Ook in 2019 is er sprake van toegenomen productie waardoor de schuldquote dus zowel absoluut als relatief daalt.

Het Ministerie van Financiën en de Centrale Bank van Suriname zijn overeengekomen dat in de aangepaste Bankwet het Artikel 21, dat de verstrekking van voorschotten regelt, geheel komt te vervallen. Het concept van de aangepaste Bankwet zal binnenkort aan DNA worden aangeboden voor behandeling.

Verder werken de technici van beide instituten onder auspiciën van het Monetary and Fiscal Policy Coordination Comite, een beleidssamenwerking tussen Financiën en de Bank, gestadig verder aan een pakket van monetaire en fiscale maatregelen die de prijs- en koersstabiliteit verder moeten kunnen garanderen.

UNITEDNEWS

Publicatie datum: | Bron: unitednews.sr | Door: Redactie

Ga terug

booked.net

    

booked.net

Verkiezingen 2020

COUNTDOWN: DAYS HRS MINS SECS