• woensdag 22 May 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

NEDERLAND WIL TOEGANG TOT PERSOONLIJKE GEGEVENS BANKCLIENTEN SURINAME

| unitednews.sr | Door: Redacie

Het Openbaar Ministerie (OM) in Nederland wil toegang tot persoonlijke gegevens van alle cliënten bij de commerciële banken in Suriname.

Pas daarna is zij bereid om de in beslag genomen geldverzendingen van Euro 19,5 miljoen en Euro 4 miljoen vrij te geven met dien verstande dat er eerst een onderzoek komt. Het Nederlandse OM heeft sterk het vermoeden dat een goed deel van het in beslag genomen geld afkomstig is uit het crimineel circuit. Zij kan echter geen harde bewijzen op tafel leggen. Ook zijn er geen verdachten in beeld die zij aan een onderzoek wil onderwerpen.

De Nederlandse Justitie vraagt toegang

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
tot de privégegevens van alle bankcliënten om zo zelf kaf van koren te kunnen scheiden.

Deze eis is van de tafel geveegd door Suriname. Zowel de commerciële banken, de regering als De Nationale Assemblee (DNA) vindt de Nederlandse eis te verregaand. “Holland kan niet aangeven waarom zij dat geld vasthouden”, zegt DNA-voorzitter Jennifer Geerlings-Simons tijdens een structurenvergadering van haar politiek partij NDP. Parlementariër Amzad Abdoel (NDP), voorzitter van de vaste commissie Financiën in DNA, kan zich niet voorstellen dat het OM in Nederland een dergelijke eis op tafel legt. Nederland heeft de mogelijkheden om middels een rechtshulpverzoek informatie in te winnen

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
bij de justitie in Suriname. Abdoel vraagt zich af waarom er geen gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid. In een rechtshulpverzoek zal het Nederlandse OM wel concreet moeten aangeven waarom zij die informatie wenst en om welke specifieke personen het gaat. Dit kan zij op dit moment niet, omdat er geen verdachten en aanklachten zijn.

Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft gepoogd om dialoog op gang te brengen met het OM in Nederland, maar die stelt zich niet constructief op. “Vast staat ook dat men van Nederlandse zijde bekend is met wat de ontwrichtende effecten in frustreren van het kapitaalverkeer voor Suriname kan hebben, maar dat men van justitiële zijde doelbewust de andere kant opkijkt. Daarom rijst bij mij ook de vraag of dit slechts een technische issue is of dat er diepere politieke achtergronden hierachter schuilen”, concludeert Hoefdraad.

UNITEDNEWS

| unitednews.sr | Door: Redacie