• maandag 22 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

China loopt voorop op het gebied van de opwekking van zonne-energie

| dagblad suriname | Door: Redactie

DOOR NINIAN CARTER27 november 2023 – De mondiale opwekking van zonne-energie zal naar verwachting in 2023 met 64% stijgen, grotendeels dankzij het toegenomen gebruik in China, waar afgelegen gebieden gastheer zijn van enorme groene energieprojecten.

Op COP28 zullen bijna 200 landen de vooruitgang beoordelen die is geboekt bij het behalen van de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs uit 2015 – een internationaal verdrag over klimaatverandering.

Het hoofddoel is om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C boven het pre-industriële niveau – een doelstelling die steeds onhaalbaarder lijkt omdat landen er niet in slagen de uitstoot van broeikasgassen voldoende terug

te dringen.

Het jaarlijkse evenement, dat dit jaar door de VAE wordt georganiseerd, komt op een moment dat de aarde getuige is van verzengende hittegolven, verwoestende bosbranden en krimpende scheepvaartwegen.

Eén positief verhaal dat uit alle chaos naar voren komt, komt echter van de mondiale zonne-energie-industrie, die de hoeveelheid opgewekte zonne-energie in 2023 met 64% heeft zien stijgen – grotendeels dankzij de stijgingen in China, waar president Xi Jinping afgelegen gebieden gebruikt om gastheer van grote groene projecten.

Bovendien wordt verwacht dat de hoeveelheid gigawatt aan elektriciteit die wereldwijd wordt opgewekt, zal blijven toenemen. In 2020 bedroeg dat cijfer 146 GW; in 2030

wordt verwacht dat dit 728 GW zal zijn – een stijging van bijna 400% in slechts 10 jaar.

| dagblad suriname | Door: Redactie