• woensdag 24 April 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Caricom ondersteunt Ramdin voor topfunctie OAS

| de ware tijd | Door: Redactie

door Ivan Cairo

PARAMARIBO — Caricom-regeringsleiders hebben tijdens de 49ste Caricom-top deze week in Guyana verklaard de voordracht van Suriname van minister Albert Ramdin voor de positie van secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) te ondersteunen. Dat hebben ze aangegeven in het slotcommuniqué van de conferentie.

Caricom als blok binnen de OAS heeft veertien stemmen. Om gekozen te worden heeft een kandidaat minimaal zeventien stemmen nodig. Ramdin zegt tegen de Ware Tijd dat Suriname al de toezegging heeft van enkele Latijns-Amerikaanse landen om zijn kandidatuur ook te ondersteunen, maar “de echte campagne moet nog beginnen”. 

“Ramdin was van juli 2005 tot en met juli 2015

assistent-secretaris-generaal van de OAS”

De bewindsman is begin januari door de regering officieel voorgedragen als kandidaat voor de post van secretaris-generaal van de OAS voor de periode 2025-2030. Ook heeft ze tegelijkertijd met de nominatie het aanbod om de 54ste reguliere algemene vergadering van de OAS later dit jaar in Suriname te houden ingetrokken. Het voorstel is gedaan om de 56ste algemene vergadering van de organisatie in 2026 in Paramaribo te houden.

Volgens het staatshoofd zijn de omstandigheden sinds het aanbod om de vergadering in Paramaribo te houden “geëvolueerd”, wat ertoe heeft geleid dat de regering in het belang van de OAS

en de lidstaten haar standpunt in heroverweging heeft genomen.

“Ik schrijf dit om formeel een besluit van de regering van Suriname over te brengen met betrekking tot ons aanbod om in juni 2024 de 54ste algemene vergadering van de Organisatie van Amerikaanse Staten te organiseren. We hebben dit aanbod in juni 2023 gedaan met groot enthousiasme en toewijding aan de principes en waarden van de OAS”, aldus president Chandrikapersad Santokhi in een brief gedateerd 3 januari 2024 aan OAS-secretaris-generaal Luis Almagro. 

Ministersambt normaal voltooien

Ramdin was van juli 2005 tot en met juli 2015 assistent-secretaris-generaal van de OAS. Hij werd niet door de regering-Bouterse gekandideerd voor de toppositie bij de OAS toen die in mei dat jaar vrijkwam.

Eerder reageerde de bewindsman op vragen van de krant dat Santokhi hem heeft voorgedragen nadat hij hierover consultaties had gepleegd. “Die waren positief en hij heeft toen gemeend die stap te doen”, zei Ramdin.

Hij gaf aan niet te hoeven af te treden om campagne te voeren voor de verkiezing in de OAS. Zijn nominatie zal er daarom niet in resulteren dat hij zijn zittingsperiode als minister niet uitzit.

De verkiezing is volgend jaar en de aanstelling van de nieuwe secretaris-generaal is juni dat jaar. Voor hem is er daarom geen reden om de zittingsperiode tot aan de parlementsverkiezingen van mei 2025 niet af te maken.

| de ware tijd | Door: Redactie