• zondag 14 April 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Burgers dreigen grondhuurperceel te verliezen

| sun.sr | Door: Redactie

VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien

De eerste grondhuurrechten die aan burgers zijn verleend in september 1982, vervallen in september 2022. Een perceel in grondhuur wordt voor een periode van 40 jaren uitgegeven. Echter, de verlenging van grondhuur, dient zes maanden van tevoren ingediend te worden. De personen wiens perceel in grondhuur in september dit jaar komt te vervallen, zouden volgens de wettelijke procedures, hun aanvraag in maart gedaan moeten hebben.

Deze kwestie, een heet hangijzer in de samenleving, werd vandaag aan de orde gesteld door de fractievoorzitter van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP), Asiskumar Gajadien. De volksvertegenwoordiger wordt dagelijks geconfronteerd met burgers, die vrezen hun

stuk terrein kwijt te raken. 

Burgers dreigen hun perceel te verliezen

Zijn collega van de VHP, Reshma Mangre, maakte middels een interruptie kenbaar dat zich situaties voordoen in het district Wanica, te Welgedacht A, B, en C waar burgers dreigen hun stuk terrein te verliezen. Deze terreinen doen dienst als weilanden. Deze percelen zijn in september 1982 in grondhuur uitgegeven en komen in september 2022 te vervallen. Volgens de wettelijke procedures zou de aanvraag zes maanden van tevoren, namelijk in maart moeten plaatsvinden. Vanwege onwetendheid hebben burgers nagelaten zulks te doen.

Met als gevolg dat zich situaties voordoen waarbij dezelfde terreinen door andere

burgers zijn aangevraagd. Mangre vroeg aandacht voor de ernst van deze situatie. Waar burgers decennialang hun perceel in cultuur hebben gebracht, en dat nog steeds doen, dreigen zij hun stuk terrein kwijt te raken vanwege onwetendheid. Zij pleitte dan ook voor optimale voorlichting naar de burgerij toe.

Grondhuur niet verlengd

Dat zich gevallen voordoen, waarbij percelen in grondhuur uitgegeven, niet verlengd worden ondanks een verzoek tot verlenging, werd ook aangekaart door Gajadien. Hij hekelde het feit dat burgers, vooral in het district Nickerie, dergelijk leed wordt aangedaan. Het is een feit dat deze burgers vanaf het moment van het verkrijgen van hun perceel, deze in cultuur hebben gebracht. Een stuk perceel betekent voor hen, hun bron van inkomsten. Vanwege het niet verlengen van hun grondtitel, kunnen ze niet naar de bank stappen voor het aangaan van een hypotheek. Met als gevolg dat ze hun bedrijfsvoering niet kunnen voortzetten. Gajadien vroeg aan de regering, deze kwestie te onderzoeken en concreet beleid te voeren waar het aspect duidelijkheid als rode draad moet gelden. 

Automatische verlenging grondhuur

Het slaan van een regeringsbesluit dat het ministerie van GBB automatisch overgaat tot verlenging van percelen die in grondhuur zijn uitgegeven, indien deze percelen in cultuur zijn gebracht. Dit voorstel werd gedaan door het VHP-assembleelid Mahinder Jogi uit Saramacca. Hiermede zou een eind gebracht worden aan de ‘rompslomp’ waaronder burgers gebukt gaan om hun grondzaken in orde te stellen. Volgens Jogi is het zaak dat voorkomen moet worden dat ‘burgers in onzekerheid komen te verkeren’. 

 Zijn collega Kishan Ramsukul pleitte voor bewustwordingscampagnes, waar de burgerij in voldoende mate voorgelicht wordt welke trajecten zij moeten bewandelen voor het verlengen van hun grondhuurrechten. Deze kwestie was door het VHP-assembleelid reeds in de eerste ronde aangekaart. 

Ook het NDP-assembleelid Patrick Kensenhuis benadrukte dat de eerste grondhuurrechten uitgegeven in 1982, dit jaar komen te vervallen. Kensenhuis stelde voor, zodanig beleid te ontwikkelen dat de personen die ‘in de problemen zijn geraakt, nog gered kunnen worden’. 

Asha Bhagwat

| sun.sr | Door: Redactie