• zondag 14 April 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

BEDRIJFSLEVEN WIL TRANSPARANTIE OVER GELDEN BIJ PENSIOENFONDS

| united news | Door: Redactie

Foto: Het Kantoor van het Algemeen Pensioenfonds (APF). | Auteur: Wilfred Leeuwin.

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) wil duidelijkheid en transparantie over de gelden die bedrijven afdragen aan het Algemeen Pensioenfonds (APF), zoals wettelijk verplicht is.

Er blijkt grote onduidelijkheid te zijn over hoe deze middelen door het fonds worden beheerd en besteed. Met name het ontbreken van de jaarrekeningen van het APF baart de VSB zorgen. Geeist wordt dat er wetgeving komt voor het beheer van fondsen en dat het APF voortaan onder toezicht komt te staan van de Centrale Bank van Suriname (CBvS).

De VSB uit haar bezorgdheid over de volgende

aspecten:

De VSB eist opheldering

De VSB dringt er bij de verantwoordelijke instanties, waaronder de regering, De Nationale Assemblee en het APF zelf, op aan om de volgende stappen te ondernemen:

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) onderstreept met klem dat een goed functionerend pensioenstelsel van cruciaal belang is voor de economische stabiliteit en het welzijn van de Surinaamse samenleving.

In lijn met internationale normen, zoals vastgelegd in de Fundamentele Conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), erkent de VSB het recht op sociale zekerheid, inclusief een adequaat pensioen. Concreet kan verwezen worden naar de ILO-Conventie nr. 102 over sociale zekerheid, die minimale normen vaststelt voor

sociale zekerheidssystemen.

De bereidheid van de VSB om samen te werken met de verantwoordelijke instanties wordt hiermee onderstreept als een inspanning om te voldoen aan deze internationale normen en beginselen. Deze samenwerking wordt beschouwd als een bijdrage aan het verzekeren van sociale bescherming en economische stabiliteit, wat niet alleen lokaal maar ook internationaal van belang is. Door het pensioenvraagstuk te benaderen in overeenstemming met ILO-richtlijnen, zet de VSB zich in voor een oplossing die gunstig is voor alle betrokkenen en tegelijkertijd voldoet aan de mondiale standaarden voor sociale zekerheid.

UNITEDNEWS

 

| united news | Door: Redactie