• woensdag 22 May 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

AWJ herinnert werkgevers en werknemers aan nieuw minimum uurloon

| cds | Door: Redactie

Het miniserie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) wenst werkgevers te herinneren aan het nieuw algemeen minimumuurloon, dat vanaf 1 april 2024 is vastgesteld op SRD 49,12. Dit besluit is vastgelegd in een beschikking van het ministerie, gedateerd 27 maart 2024, houdende vaststelling van een nieuw algemeen minimum uurloon (SB 2024 no. 40).

Het ministerie wenst te benadrukken dat werkgevers vanaf deze maand verplicht zijn om tenminste het nieuw minimumuurloon te betalen en dat de Arbeidsinspectie hierop streng zal toezien. Werkgevers mogen dus absoluut niet minder betalen dan het nieuw wettelijk vastgesteld minimum, maar ze zijn uiteraard vrij om

meer te betalen.

Het maandelijkse minimumloon zal afhankelijk zijn van het aantal werkuren op dag-, week- en maandbasis. De werknemer, die constateert dat de werkgever nalaat hem/haar ten minste het nieuw algemeen minimum uurloon te betalen, dient dit onmiddellijk te melden bij de Arbeidsinspectie. Werkgevers die nalaten het nieuw vastgesteld minimum te betalen, maken zich schuldig aan een ernstige overtreding.

 

| cds | Door: Redactie