• zondag 16 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

ANTOON KARG UIT HOOFDBESTUUR PRO, GAAT POLITIEKE PARTIJEN ONDERSTEUNEN

| dagblad de west | Door: Redactie

De komende maanden zal hij zijn politieke werk richten op andere kandidaten en daarbij met verschillende politieke partijen, waaronder de Partij voor Recht en Ontwikkeling zelf, maar ook daarbuiten, die het sociaal liberaal gedachtegoed delen en staan achter een visie van brede samenwerking, gezamenlijke kandidaatstelling en gebruik maken van het landelijk evenredig kiesstelsel, om de burger een waarachtig alternatief te bieden.

Om niet in raadsels te spreken, heeft Karg zich concreet geuit dat hij op dit moment gesprekspartners daarvoor ziet in onder meer DA’91, DOE, A20, STREI!, Seti Sranan, de Amazone Partij, Vijf Negen Zeven Netwerken, Suriname Unite, Kandidaten van het

Volk, Organic Movement, de Dave Podcast, Passie voor Suriname, Stichting Wi Tru Sranan en de ontkiemende leiderschap bewegingen rondom onder meer Steven Coutinho, Jimmy Bousaid, Peter Wolff,, Shaif Basier, Avinash Ramcharan, Michael Loswijk en John Goedschalk enz.

“Integriteit, deskundigheid en inspraak van burgers zijn daarbij de criteria waar ik vooral op zal letten”,zegt de jurist.

Vanuit de Kaderschool van de PRO, zal Karg als coördinator actief blijven en ook dit jaar weer een Introductie Politieke Ideologie verzorgen via een online webinar. “Er volgen meerdere leergangen voor leden van de partij. Naast inzet voor samenwerking, zal ik de vrijheid verwelkomen, politieke analyses en

commentaar op de aankomende verkiezingen en regeringsformatie als gewoon partijlid te kunnen verwoorden”.

“Ik ben in 2025 geen kandidaat voor enige verkiesbare of publieke functie. Ik breng dank uit aan mijn collega bestuursleden van het oprichtingsbestuur, de vrijwilligers en donateurs die de PRO in de afgelopen zes jaar ondersteund hebben, de talentvolle kandidaten die de moed getoond hebben, zich verkiesbaar te stellen voor de verschillende volksvertegenwoordigende functies en vooral, aan de kiezers die het vertrouwen gesteld hebben in de partij bij de vorige verkiezingen en dat overwegen, bij de komende verkiezingen”, zegt de jurist tot slot.

 

| dagblad de west | Door: Redactie