• zaterdag 20 April 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

AdeKUS verleent eredoctoraat aan Cynthia Mc Leod-Ferrier

| waterkant | Door: Redactie

 

Op woensdag 28 februari 2024 is er een eredoctoraat aan mevr. Cynthia Henri Mc Leod-Ferrier verleend door de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) onder leiding van prof. dr. Shanti Venetiaan.

Mc Leod-Ferrier heeft op deze dag haar rede getiteld: ‘Geschiedschrijving in relatie tot Historische Roman. Kan een historische roman de geschiedschrijving beïnvloeden?’ gehouden.

 

Dr. (h.c.) Cynthia Mc Leod-Ferrier werd geboren op 4 oktober 1936 in Paramaribo en is de auteur van historische romans, waarvan de eerste “Hoe duur was de suiker” één van de bekendste is geworden. Dr. (h.c.) Mc Leod-Ferrier is in 1992 afgestudeerd aan het Instituut voor de

Opleiding van Leraren (IOL) in Paramaribo en heeft nationaal en internationaal een goede naam opgebouwd vanwege haar uitgebreid onderzoek en diepgaande verhalen die Suriname’s koloniale verleden belichten.

Zij heeft door haar werken een uniek perspectief geboden aan de manier waarop we geschiedenis begrijpen en waarderen. Haar bijdrage aan de literatuur en geschiedschrijving van Suriname is niet meer weg te wissen.

Van 1987 tot 2017 heeft dr. (h.c.) Mc Leod-Ferrier verschillende boeken geschreven. Zij is de mening toegedaan dat geschiedschrijving vanuit Surinaams perspectief moet plaatsvinden en het maatschappelijk en menselijk aspect daarbij niet achterwege gelaten moeten worden. Deze laatste aspecten zullen de geschiedenis

verlevendigen en boeiend maken.

 

| waterkant | Door: Redactie