• dinsdag 16 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

AdeKUS kan niet uit eigen middelen voldoen aan wensenpakket VWPU

| ABCSuriname | Door: Redactie

Het Bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) heeft vandaag gereageerd op het beraad van de Vakvereniging Wetenschappelijk Personeel van de Universiteit(VWPU). Er is een impasse bereikt.

Het bestuur zegt in een verklaring dat het op 8 december 2023 een wensenpakket ontvangen heeft van de Vakvereniging Wetenschappelijk Personeel van de Universiteit(VWPU), dat betrekking heeft op het werkjaar 2023. In de resterende twee weken van 2023 waarin de Universiteit nog geopend zou zijn, was er -gelet op de eindejaarsdrukte- geen ruimte meer om met onderhandelingen hierover te starten. Verder zijn er in het wensenpakket nieuwe items opgebracht waarmee

geen rekening was gehouden bij het opstellen van de begroting voor 2023.

‘Het Bestuur van de Universiteit (BvU) is zich ervan bewust dat de medewerkers uitdagende tijden doormaken en dat de kosten van levensonderhoud substantieel gestegen zijn. Echter beschikt een van subsidie afhankelijk instituut als de AdeKUS niet zelf over de middelen om volledig tegemoet te komen aan de wensen van de medewerkers. Aan het bestuur van de VWPU is daarom voorgehouden om voor 2023 akkoord te gaan met een afkoop die uit eigen middelen van de AdeKUS betaald zou kunnen worden’, aldus het BvU.

Het door de AdeKUS aangeboden bedrag is

door de VWPU afgewezen en het bedrag dat vervolgens door hen werd geëist, bedroeg meer dan 50 maal het aangeboden bedrag. Het VWPU-bestuur heeft er toen voor gekozen om hun wensen voor te leggen aan de Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur(Minowc). Tijdens een onderhoud van het BvU met de Directeur Hoger Onderwijs, de directe counterpart van de AdeKUS bij het Minowc, is door haar te kennen gegeven dat het Minowc geen mogelijkheid meer ziet om met betrekking tot 2023 middelen vrij te maken. Dit heeft zij in een schrijven vastgelegd. Voorts heeft zij in hetzelfde schrijven, het BvU aangeraden om het bedrag dat uit eigen middelen van de AdeKUS haalbaar is, aan de leden van de VWPU uit te betalen en met de VWPU de dialoog op te starten voor het werkjaar 2024. Van deze brief heeft de voorzitter van het VWPU-Bestuur een cc. ontvangen.

In navolging van deze brief heeft het Bestuur van de Universiteit op maandag 26 februari jl. een onderhoud gehad met het bestuur van de VWPU, waarin het Bestuur van de Universiteit het aanbod van afkoop van de arbeidsvoorwaardenregeling (AVR) 2023 heeft voorgelegd en het voorstel tot onderhandeling over de AVR 2024 heeft gedaan. Dit bod is door het bestuur van de VWPU meegenomen naar de Algemene Leden Vergadering(ALV) van de VWPU. Op dezelfde middag is schriftelijk aan het BvU meegedeeld dat de VWPU in beraad is, wat inhoudt dat ingaande 27 februari 2024 tot en met 04 maart 2024 geen colleges zullen worden verzorgd en ook geen toetsen (tentamens) worden afgenomen.

Het BvU is steeds bereid om samen met de VWPU tot een oplossing te komen, vooral vanwege het belang van de studenten. Het Bestuur van de Universiteit is daarom voornemens op zeer korte termijn met de VWPU in overleg te treden om gezamenlijk na te gaan hoe wij uit deze impasse kunnen geraken.

| ABCSuriname | Door: Redactie