• dinsdag 16 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

ABOP: Offeren en dienstbaar zijn

| starnieuws | Door: Redactie

Vandaag vieren wij Ied-Ul-Adah, het offerfeest, in Suriname. Op deze dag wordt herdacht dat de profeet Ibrahim bereid was zijn zoon Ismaël te offeren in gehoorzaamheid aan God. Het was de enige en geliefde zoon van de profeet, maar in het kader van de gehoorzaamheid aan God was hij bereid zijn zoon te offeren. Toen de profeet dit wilde doen,
stuurde God hem een lam dat werd geofferd in de plaats van zijn zoon Ismaël. Deze dag kondigt ook het einde van de Hadj aan, die  moslims minstens één keer in hun leven ondernemen, indien zij daartoe lichamelijk en financieel in staat zijn. 

De Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP) kan zich in deze kerngedachte van dit feest terugvinden. Namelijk dat ware overtuiging opoffering vereist. Door de opoffering wordt de mens in staat gesteld een beter mens te worden en zich op die manier dienstbaar te maken aan de medemens. De ABOP beseft dat het sociaal aspect van de mens met

dit feest goed tot uitdrukking komt. Het vlees van de geslachte dieren wordt immers verdeeld aan onder andere armen en behoeftigen. Als mens moeten wij deze groep uiteraard niet vergeten.

Het sociaal aspect is ook een van de pijlers, waarop de partij gestoeld is. Dit komt vaak genoeg ook tot uiting bij de verschillende sociale projecten die worden ondernomen, waarbij de samenleving wordt gediend. 

De ABOP blijft zich inzetten voor welvaart en welzijn van de gehele samenleving, waarbij wij in harmonie met elkaar omgaan. Dit zal uiteindelijk resulteren in een beter Suriname. De ABOP wenst de gehele samenleving, maar in het bijzonder de moslimbroeders en zusters een gezegd Ied-ul-Adah mubarak toe.

| starnieuws | Door: Redactie