• dinsdag 16 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

ABIAMOFO MERKT TOENAME WATERPEIL STUWMEER

| dagblad de west | Door: Redactie

David Abiamofio, minister van Natuurlijke Hulpbronnen, heeft de afgelopen week gezegd, dat aan hem is gerapporteerd, dat er een stijging te merken is in het waterpeil van het stuwmeer. De afgelopen maanden had de Staatsolie Power Company Suriname (SPCS) bekendgemaakt, dat het waterpeil enorm was gedaald, wat tot stroomuitval in de verschillende gebieden zou kunnen leiden.

Nu het waterpeil weer gestegen is, kan er meer hydro-energie opgewekt worden. Volgens de bewindsman zal dit voordelen opleveren, aangezien de kosten niet zullen worden vergroot, zoals was voorspeld.

‘’Het beheer van de waterkrachtwerken geschiedt in goed overleg met de lokale gemeenschap’’, aldus de minister. Dit

besluit is genomen vanuit de regering en de samenleving. Het gaat niet alleen om de hoofddam, maar ook het aantal hulpdammen waarover er gesproken wordt dat beheerd wordt. Stuwmeer

Vanaf het begin is duidelijk gemaakt dat er geen mijnbouwactiviteiten in de buurt van de dam uitgevoerd mogen worden en dat dit als overtreding wordt aangemerkt. Volgens Abiamofo waren er nog enkele kwesties met de lokale bewoners over de bufferzones.

De bewoners gaven aan, dat de gebieden mogelijk waren uitgebreid. De regering heeft de lokale gemeenschappen erop gewezen, dat de gebieden niet groter zijn geworden en dat er

geen mijnbouwactiviteiten dicht bij het stuwmeer uitgevoerd mogen worden.

Abiamofo zegt dat het beheer van de dam altijd nauw besproken en uitgevoerd moet worden, samen met het traditioneel gezag en Staatsolie. De minister zegt ook dat het ministerie de strijd verliest als het gaat om informatieverstrekking naar de gemeenschap toe.

| dagblad de west | Door: Redactie