• maandag 04 March 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Zaak olievlekken Surinamerivier nu op bord OM

| suriname herald | Door: Redactie

Het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) heeft de zaak, waarbij er olie in de Surinamerivier is terechtgekomen overgedragen aan het Openbaar Ministerie (OM). Daarnaast zijn ook de resultaten van de samples, in samenspraak met de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) en het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (Nimos) volledig overgedragen aan het OM, zegt kolonel Jerry Slijngard. 

Volgens hem is nu aan het OM gevraagd om conform de regelgeving de werkzaamheden van het NCCR over te nemen en de zaak af te handelen. Het NCCR werd op 13 oktober door de MAS op de hoogte gebracht dat er

olievlekken waren geconstateerd op de Surinamerivier. Daarna is het NCCR samen met de Kustwacht gaan kijken. Er is toen meteen geïdentificeerd waar de oil spill is ontstaan, waar deze aan land is gekomen en waar die is blijven plakken. 

De instituten, verantwoordelijk voor dit soort gevallen, zijn op de hoogte gesteld en samen met hen is geprobeerd de mogelijke veroorzakers te identificeren en wat de mogelijke oorzaak kan zijn geweest van deze oil spill. “Het is van zeer groot belang dat wij de communicatie die wij reeds gestart zijn met de gemeenschap ook voortzetten”, geeft kolonel Jerry Slijngard aan. 

“Wij kunnen de

gemeenschap dan ook aangeven wat de resultaten zijn geweest van de onderzoeken, die het NCCR heeft uitgevoerd en wat de volgende stappen zullen zijn.” Na het zien van de hoeveelheid olie die in het water is terechtgekomen is geprobeerd om een groot deel hiervan zo goed als mogelijk op te ruimen. Hiervoor is het bedrijf Jankie & Zonen in de arm genomen. Dit bedrijf heeft de drijvende olie op het water opgeruimd, waardoor de olievlek is verminderd. 

Met overige deskundigen zal worden gekeken hoe de aanplak op de oever en op ander meubilair in het water, zoals aanmeerposten, die ook vervuild zijn, zullen worden schoongemaakt. Daar zal een opruimingstraject voor worden gestart. Er is verder ook gekeken naar de mogelijke impact, behalve voor de kust, op vogels, als die ook getroffen zijn, maar daar is geen negatieve reportage over ontvangen. 

Het NCCR heeft, samen met NIMOS en Staatsolie samples in het vervuilde water genomen en deze doorgestuurd naar een laboratorium die de samples heeft geanalyseerd en de resultaten intussen heeft doorgestuurd. Inmiddels is er reeds drie keer vergaderd met de relevante actoren en zijn de belanghebbenden ook geïnformeerd.

“Hiermee zal nu moeten worden volstaan en moeten wij het Openbaar Ministerie de gelegenheid geven zijn werk op een correcte wijze uit te voeren. De gemeenschap zal te zijner tijd nader geïnformeerd worden”, geeft de kolonel aan


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| suriname herald | Door: Redactie