• dinsdag 28 May 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

WOVS EN MINISTERIE VAN EZ IN AANVARING OVER CONTROLE PRIJZEN LUXE GOEDEREN

| dagblad de west | Door: Redactie

Gretl Wolfram, voorzitter van de Winkeliers- en Ondernemersvereniging Suriname (WOVS), vindt het vreemd dat het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ), geen controle schijnt te hebben over de prijzen van luxe goederen, terwijl dit wel in de wet is geregeld. Wolfram zegt dat handelaren en winkeliers precies weten wat hun winstmarges zijn en dat het ministerie wel degelijk controle zou moeten hebben op luxe goederen, zoals wettelijk is vastgelegd.

Rishma Kuldipsingh, minister van EZ, heeft verklaard, dat haar ministerie geen controle heeft over de prijzen van luxe goederen, vanwege de import via een open markt. Kuldipsingh pleit ervoor

dat alle importen via EZ gaan, zodat het ministerie beter zicht heeft op wat het land binnenkomt, en een passende prijscalculatie kan maken.

EZ heeft een traject ingezet om ook invoerrechtenvrije producten te onderwerpen aan een prijscalculatie. Kuldipsingh heeft dit onlangs besproken met minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning. Ze constateert dat invoerrechtenvrije producten vaak het land binnenkomen, maar dat dit niet terug te zien is in de supermarkten, waar de prijzen stijgen.

Wolfram merkte op dat de winstmarges bij handelaren en winkeliers verschillen. De winkelier past zijn winstmarge toe op de inkoopprijs en betaalt dan zijn onkosten, terwijl de handelaar

na aftrek van de onkosten, een winstmarge van ongeveer 10 procent hanteert. Wolfram begrijpt dat het ministerie geen controle heeft op de prijzen van producten zoals benzine, die ook van invloed zijn op winkelprijzen. Kuldipsingh benadrukt dat er wel controle is op de prijzen van basisgoederen en roept de samenleving op bewuste keuzes te maken bij het winkelen.

| dagblad de west | Door: Redactie