• maandag 17 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Wisselkoers in 13 jaar met 1100 procent gestegen; Rusland noemt oorzaken

| suriname herald | Door: Redactie

De feitelijke wisselmarktkoers van de US-dollar is in de periode van de regering-Bouterse van 2010 tot en met juli 2020 gestegen van SRD 3,30 naar SRD 14,25. Dit is een stijging van 430 procent. Van juli 2020 tot heden, nog geen drie jaar, is de vrije markt wisselkoers gestegen van SRD 14,25 naar SRD 36,50 heden ten dage. Dit is een stijging van 256 procent.

“Relatief gezien lijkt het mee te vallen, maar als je SRD 36,50 vergelijkt met de US-dollarkoers van SRD 3,30 van het jaar 2010, dan is de koers met 1100 procent gestegen.” Dit hield Gregory Rusland, fractieleider

van de NPS, het parlement donderdag voor.

Deze enorme waardedaling van de SRD en de daarmee gepaard gaande koopkrachtdaling heeft een enorme verarming van de burgerij in de afgelopen twaalf tot dertien jaar als gevolg gehad. Niet alleen de waarde van het salaris, maar ook pensioenen, uitkeringen en jarenlang opgespaarde fondsen zijn in een klap veel minder waard. 

Rusland zei dat burgers die tientallen jaren hard hebben gewerkt en dachten van een welverdiend pensioen te kunnen genieten, zich nu realiseren dat ze ander werk gaan moeten doen en bijklussen of steun moeten zoeken van hun familie. Volgens Rusland is de stijgende wisselkoers

niet de oorzaak, maar het gevolg van een aantal factoren. Hij noemde het gebrek aan vertrouwen. 

“Bedrijven en burgers hebben door de opgedane ervaring geen vertrouwen in de SRD en zetten zo gauw ze kunnen hun SRD’s om in US-dollars of euro’s”. Rusland noemde ten tweede het niet verhogen van de output van productiebedrijven. Er wordt volgens hem niet genoeg geproduceerd en geëxporteerd om genoeg vreemde valuta te verdienen.

Als derde oorzaak noemde de NPS-topper dat de vreemde valuta afdrachten van multinationals en staatsbedrijven aan de staat, bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) moeten worden gedeponeerd en hierbij niet gebruikt mogen worden om aan de vreemde valutabehoefte van bedrijven te voldoen. “Dit beleid moet worden omgebogen. Dat alleen dividend van Staatsolie via de VCB wordt afgedragen is onvoldoende”, stelde Rusland.

Als vierde oorzaak gaf hij aan dat vroeger de oliemaatschappijen hun vreemde valuta konden aankopen bij de CBvS, maar dat zij nadien werden verwezen naar de vrije markt met koersstijgingen als gevolg. Als vijfde deelde hij mee dat bij de goud exporterende bedrijven, die goud opkopen bij de kleine porknokkers, pakweg US$ 60 miljoen op maandbasis wordt geëxporteerd. 

Met de retentieregeling van 35 procent moet men circa US$ 21 miljoen omwisselen bij de banken in SRD. “Wat de regering echter niet beseft, is dat de Braziliaanse en ook binnenlandse porknokkers op hun beurt US-dollars willen ontvangen voor hun goudverkoop aan de opkoper. De goudexporteurs gaan met dezelfde vaart hun ontvangen SRD’s weer omzetten in valuta en oefenen op dit moment de grootste vraag en druk uit op de US-dollarkoers”, legde Rusland uit.

De zesde reden is het fiscaal beleid. De minister van Financiën en Planning zal volgens de NPS’er erop moeten toezien dat het tekort op de staatsbegroting verminderd wordt. Verhoging van de inkomsten en vermindering van uitgaven zullen agressiever aangepakt moeten worden.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| suriname herald | Door: Redactie