• donderdag 30 March 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Wijziging van de Personeelswet: “Bepaalde dc’s wensen ambtenaren als slaven te behandelen”

| suriname herald | Door: Redactie

Bepaalde districtscommissarissen (dc’s) behandelen ambtenaren als slaven en willen bepalen voor de ambtenaren waar ze moeten werken. De dc’s bepalen dat ambtenaren elders moeten werken waar ze niet in dienst zijn. De situatie is van dien aard dat een dc heeft aangegeven dat die bevoegd is om ambtenaren ontslag te verlenen want dat is de nieuwe IMF-regel, zegt VHP-parlementariër Mahinder Jogi, tijdens de behandeling van de wijziging van de Personeelswet. Hij noemt dit misleidend.

Districtscommissarissen moeten liever op blote voeten lopen in plaats van dat ze naast hun schoenen lopen, is hij van oordeel. In de Personeelswet zijn de rechten en

plichten vervat van de ambtenaren. Er wordt volgens Jogi geen rekening gehouden met ambtenaren die afstanden moeten afleggen om naar het werk te gaan. Ook hebben ze een gezinsleven. “Wij kunnen ambtenaren niet overlaten aan willekeur”, zegt hij.

Jogi zegt dat de dc zelfs attesten van een arts weigert terwijl alleen een arts bevoegd is om aan te geven als iemand arbeidsongeschikt is. De leiding van ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) is hiervan niet eens op de hoogte.

NDP-parlementariër Ebu Jones geeft aan dat er in Nickerie genoeg voorbeelden zijn van personen die werkzaam zijn op het districtscommissariaat en gepest worden omdat ze kritisch zijn. Het gaat dan om kritiek op het functioneren van de dc en of de regering.

Wanneer ze op een nette manier hun kritiek uiten dan worden ze gestraft. Ze worden veel verder geplaatst om diensten te verrichten terwijl ze elders zijn ingedeeld. Ondanks de mensen in hun beschikking een bepaalde functie toebedeeld hebben gehad, bepaald de dc dat een ambtenaar onder de markt moet gaan zitten en toiletwachter moet worden.

VHP-parlementariër Reshma Mangre liet weten dat ook de autoriteiten op ministeries denken artsen te zijn want wanneer leerkrachten met een attest komen, moeten ze naar het ministerie om te verklaren wat hen scheelt. Op basis daarvan worden ze verwezen naar een keuringscommissie.

Volgens Mangre staat men er niet bij stil dat men door de dienst ziek wordt. “Als je overgewicht hebt word je ook nog naar de keuringscommissie gestuurd”, zegt ze. Elk jaar moeten de leerkrachten een gezondheidsverklaring afgeven terwijl er geen gezondheidsverklaring wordt verwacht van leerlingen.

Ze is van oordeel dat er opgetreden moet worden wanneer functionarissen buiten hun boekje gaan. Het is onprettig wanneer men ziek is om nog te komen verklaren waarom men ziekteverzuim heeft.

| suriname herald | Door: Redactie