• zaterdag 20 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Wateroverlast door niet opgehaalde trenzen en capaciteit afwateringssyteem

| suriname herald | Door: Redactie

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken gaf woensdag tijdens de regeringspersconferentie een toelichting over de extreme wateroverlast die Suriname afgelopen dinsdag trof. Met name de districten Paramaribo en Wanica hebben dinsdag extreme regenval ervaren, met meer dan 100 mm neerslag per dag in enkele gebieden.

“Ons afwateringssysteem is hier niet op berekend. De neerslag was wel voorspeld, maar de duur ervan heb je meestal niet in handen. Dat ligt in handen van de natuur”, sprak de bewindsman. Op de vraag of de situatie niet zo erg zo zijn als trenzen en goten optijd waren opgehaald, zei Nurmohamed dat dit inderdaad zo

is. Hij legde uit dat er een jaarlijks onderhoudssysteem is, dat bewezen heeft het water snel af te voeren, maar dat dit niet optimaal gebeurt door onvoldoende middelen.

“Wat we nu doen is zoveel mogelijk met middelen in eigen beheer brandjes blussen. Het is niet zoals het moet. We hebben de middelen van het ministerie van Financiën nodig om optimaal onderhoud te kunnen uitvoeren”, zei de minister. 

Nurmohamed gaf aan dat het kanalenstelsel groot en kostbaar is, maar dat ondanks de beperkte begroting duurzame investeringen zijn gedaan zoals het regelmatig onderhouden van kreken en enkele primaire kanalen. Het ministerie hoopt in december

de grootschalige projecten zoals sluizen en gemalen op te leveren, waardoor het water sneller zal wegtrekken. Dit betekent echter niet dat er geen onderhoud meer nodig is. Onderhoud van primaire, secundaire en tertiaire goten en kanalen moet minimaal één keer per jaar gebeuren.

Een groot probleem in woonbuurten zijn verstopte rioleringen en verzande goten. De minister wees erop dat conform de politieverordening iedereen verplicht is om zijn berm zelf te onderhouden. “Als iedereen dit doet, zal het water sneller wegtrekken”. 

Hiernaast zijn er gebieden die nooit verkaveld hadden mogen worden, zoals het noorden van Paramaribo. Om dit probleem in de toekomst te voorkomen wordt strenger gelet op de locatie van verkavelingsprojecten. “Het verkavelingsbeleid is strenger gemaakt. Een nieuwe voorwaarde is dat de ontwatering buiten het verkavelingsgebied ook geregeld moet worden”, zei Nurmohamed. De laatste studie van de Wereldbank toont aan dat veel gebieden in Paramaribo zoals Sophia’s Lust en Wintiwai en Wanica structurele wateroverlast zullen blijven hebben.

“We moeten kijken hoe we deze problemen gaan oplossen. Dit zal jaren duren. Daarom is het plan om eerst de ontwateringsproblemen in groot Paramaribo op te lossen en dan naar deze gebieden te gaan”, zei de bewindsman. 

Over wateroverlast bij AZP, waar de riolering juist recent vernieuwd is, zei de minister dat het project niet helemaal afgerond is. “De riolering is geheel vernieuwd en werkt goed. AZP loopt niet meer onder water, maar de pompgemalen moeten nog vernieuwd worden”, deelde de bewindsman mee. 

Het ministerie is bezig met het vernieuwen van de pompgemalen bij de Dambrandersgracht. Deze zijn al besteld en de hoop is dat ze tegen december operationeel zijn. Dan zal het water snel wegstromen.

| suriname herald | Door: Redactie