• zondag 21 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

VVV laatste optie als twee derde meerderheid niet wordt bereikt bij wijziging kiesregeling - ABC

21 Jul 2024 | ABCSuriname | Door: Redactie

Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


ABC Online Nieuws - 25 juli 2023

VVV laatste optie als twee derde meerderheid niet wordt bereikt bij wijziging kiesregeling De afgelopen periode zijn er 3 wetsvoorstellen ingediend voor de wijziging van de kiesregeling. De NDP, ABOP/PL en VHP hebben elk een wetswijzingsvoorstel ingediend. Er is twee derde meerderheid van van het parlement nodig om een wijziging tot stand te brengen. Dat is gelijk aan 34 stemmen.

Gezien de uiteenlopende wetsvoorstellen die zijn ingediend en de verhoudingen in het parlement, is het niet verwachtbaar dat de

twee derde meerderheid behaald wordt. Hierna zal er een tweede stemming plaatsvinden. Indien de wet het wederom niet haalt, dan voorziet de grondwet in artikel 181 om naar de verenigde volksvergadering (vvv) te gaan. Daarbij kan de wet met gewone meerderheid worden aangenomen.

Dit zegt oud-directeur van Binnenlandse Zaken, tevens oud-directeur van het Kabinet van de President Eugène van der San. Hij stoort zich eraan dat verschillende regeringen bestuurlijke fouten maken doordat zij de grondwet naast zich neerleggen. Hij geeft verder uitleg over de procedures die gevolgd dienen te worden bij het tot standkomen van een wet:

-17px; top: 38.5469px;">
 

21 Jul 2024 | ABCSuriname | Door: Redactie