• dinsdag 16 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

VRIJSPRAAK GEVRAAGD VOOR VAN TRIKT

| dagblad de west | Door: Redactie

Op 3 juni 2024 heeft het Hof van Justitie de strafzaak in hoger beroep tegen de verdachte R. van Trikt behandeld. De zaak stond voor dupliek. Advocaat Irvin Kanhai heeft eerst het woord gevoerd tijdens de dupliek. Hij vroeg vrijspraak voor de verdachte van de gehele tenlastelegging en vroeg tevens de beslaglegging van het pand aan de Krakalaan op te heffen.

Vervolgens heeft advocaat mr. Chandra Algoe haar dupliek toegelicht. Zij persisteerde bij haar pleidooi. De verdachte werd in de gelegenheid gesteld om het laatste woord te voeren. Het Hof heeft de beslissing op het verzoek tot opheffing van de beslaglegging

aangehouden tot de eindbeslissing. Het verzoek tot teruggave van het paspoort is ingewilligd. Hierna is de zaak uitgesteld naar een nader te bepalen datum voor uitspraak.

Van Trikt

Tijdens het strafproces met betrekking tot de Centrale Bank van Suriname (CBvS), waarbij voormalig governor Van Trikt wordt vervolgd, heeft hij in februari van dit jaar gereageerd op een brief die de voormalige president-commissaris van de CBvS, Vijay Kirpalani, aan het Hof van Justitie stuurde. In deze brief uitte Kirpalani zijn ongenoegen over vermeende lasterlijke uitspraken die de oud-governor in het openbaar zou hebben gedaan.

De advocaat van Van Trikt beschouwt Kirpalani’s brief aan het

Hof als een teken van de economische invloed die Kirpalani binnen de samenleving heeft. In de brief dringt Kirpalani aan op maatregelen tegen Van Trikt, met wie hij eerder bij de CBvS samenwerkte, en eist hij dat de verdachte het zwijgen wordt opgelegd. Een soortgelijke brief is eerder door het Openbaar Ministerie (OM) aan het Hof gestuurd, waarin werd verzocht de voorwaardelijke vrijlating van Van Trikt te heroverwegen en hem te verbieden contact te hebben met de media en journalisten gedurende de lopende zaak.

Van Trikt en zijn advocaten stellen dat de rechtszaak grotendeels is gebaseerd op een brief van Kirpalani uit 2019, waarin deze mogelijke corruptie binnen de CBvS meldde. Zij beweren dat Kirpalani niet bevoegd was om deze kwestie tot een strafzaak te laten escaleren en dat hij zelf veel te verantwoorden heeft. Het feit dat Kirpalani slechts als getuige en niet als verdachte wordt behandeld, roept bij hen en andere betrokkenen veel vragen op.

Van Trikt uitte tevens zijn verbazing over de manier waarop het OM de feiten heeft verdraaid in reactie op Kirpalani’s brief. Hij voelde zich gekwetst door de beschuldigingen, vooral in het licht van opmerkingen van Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank die onlangs in Suriname was en sprak over de rol van banken in het ondersteunen van economische stabiliteit.

| dagblad de west | Door: Redactie