• zaterdag 20 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Vreemdeling aangehouden voor documentfraude bij CBB

| suriname herald | Door: Redactie

Het Justitieel Interventie Team (JIT) heeft op 8 mei 2024 voor het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) aan de Mr. J. Lachmonstraat de 49-jarige vreemdeling J.Q. van Chinese komaf, die in de omgeving van de Dr. Eugene Albert Gesselstraat woont, in de kraag gevat.

Tegen deze man is een onderzoek gaande, aangezien hij indertijd een aantal documenten had ingediend voor verlenging van paspoorten van Chinese staatsburgers. 

Ook had hij aanvragen ingediend voor Chinese staatsburgers voor het verkrijgen van een Surinaams paspoort. Bij controle door het CBB-personeel is gebleken dat de stukken valselijk zijn opgemaakt. De verdachte werd vervolgens opgespoord en op 8

mei 2024 aangehouden met in zijn bezit een aantal documenten die direct in beslag zijn genomen.

Samen met de in beslag genomen documenten is hij ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau. Eventuele benadeelden worden opgeroepen om contact op te nemen met de afdeling JIT op het nummer 7295151.

| suriname herald | Door: Redactie