• woensdag 07 June 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

VOLGENS PRESIDENT SANTOKHI IS DE SCHULDPOSITIE VAN SURINAME SIGNIFICANT VERLAAGD

| snc.com | Door: Redactie

President Santokhi is in het hoogste college van Staat ingegaan op zorgpunten met betrekking tot de koersontwikkeling.

“Ik zal in mijn betoog uitvoerig stilstaan, waarom de ingeslagen weg van financieel-economische hervormingen noodzakelijk was en is.”, aldus het staatshoofd op 28 maart 2023 in De Nationale Assemblee. De regeringsleider heeft opgemerkt dat het belangrijk is om te begrijpen wat de uitgangspositie van de regering was in juli 2020 en welke nationale en internationale ontwikkelingen van invloed zijn geweest op de nationale economie.

“Het is bekend dat in 2020 sprake was van een scheefgegroeide en ontwrichtte economie. De staatskas was leeg, exporten stagneerden, het

reële begrotingstekort was buiten de acceptabele proporties, ons nationaal inkomen en groei stagneerde”, aldus president Santokhi in het parlement. Het staatshoofd heeft aangegeven dat de regering bijzonder veel werk heeft verzet om de Surinaamse economie positief te transformeren. “We zijn in staat onze nationale verplichtingen maandelijks na te komen. ” De regeringsleider heeft geaccentueerd dat er nu een beter gebalanceerde begroting is met een internationaal acceptabel tekort. Het staatshoofd heeft ook de toename van de deviezenreserve als positieve aspect aangekaart.

De deviezenreserve kan volgens de regeringsleider niet optimaal worden ingezet, omdat reserveringen voor aangegane schulden van het verleden gemaakt moeten worden.

President Santokhi merkt op dat de schuldpositie van Suriname significant is verlaagd en dat de imago wereldwijd is verbeterd.

“Er werd een Herstelprogramma ingezet met aandacht voor economische stabilisatie, maar ook veel aandacht voor sociaal beleid en sociale opvang. Ik wil in dit verband erop wijzen dat in de begroting van dit jaar SRD 14,5 miljard is opgebracht voor subsidies en uitkeringen.”

Onrust draagt bij aan koersontwikkeling

De President  heeft ook aangegeven dat we geen destabilisatie nodig hebben. “In alle rust moeten we werken aan de ontwikkeling van het land.” Het staatshoofd heeft opgemerkt dat er veel afzeggingen zijn geweest in de toeristensector door de recente gebeurtenissen in het land. “Als toeristen Suriname niet meer gaan aandoen, gaat het impact hebben op de staatsinkomsten, economische ontwikkeling en werkgelegenheid”, luidt de bezorgdheid van de regeringsleider.

PERSBERICHT|CDS


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| snc.com | Door: Redactie