• donderdag 30 May 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

VHP, NPS, ABOP en PL synoniem voor continuering IMF beleid

| starnieuws | Door: Redactie

Recent is de 5e beoordeling van het IMF goedgekeurd. Er is US$ 62 miljoen voor de regering overgemaakt, waarvan US$ 25 alleen om begrotingsuitgaven te financieren. Deze regering heeft alleen bij IMF al ongeveer US$ 323 miljoen geleend.

Met deze lening is de monetaire reserve versterkt. Niet met deviezen verdiend uit eigen productie. Terwijl de monetaire reserve flink omhoog gestuwd

is met geleend geld van IMF, is zienderogen ook de armoede toegenomen. 

De multidimensionale armoede treft ruim 40% van de bevolking. Bij de kinderen in de districten ligt de multidimensionale armoede zelfs hoger dan 70%. De groei in de monetaire reserves hebben in elk geval niet voor kunnen zorgen om de armoede in te dammen. De armoede neemt dagelijks toe.

Het IMF roemt de regering over het bereikte wisselkoersstabiliteit. Via de Open Markt Operaties wordt het teveel aan liquiditeit via de banken afgeroomd. De banken hebben met geld van het volk inmiddels al meer dan SRD 5 miljard aan rente verdiend,

terwijl het volk crepeert. Het rentemechanisme heeft gefaald en het effect blijft maar uit.

Er wordt gesproken over groei van de economie, terwijl moedwillig niet wordt verteld dat deze groei het gevolg is van de hoge goud- en olieprijzen in de wereld. De groei is niet breed gedragen. Vele productiesectoren zoals de rijstsector, visserij, veeteeltsector, tuinbouw, bloementeelt, fruitteelt, pluimveesector, het toerisme lijden zwaar onder het mismanagement en de corruptie faciliterende, lastenverzwarende en productiekostenverhogende maatregelen c.q. beleid dat vanwege het IMF programma allemaal worden doorgedrukt.

 Het is geen wonder dat de verhoging van de elektriciteitstarieven door het maatschappelijk middenveld is verworpen. Het zal de productiesector van het land verder afbreken en de concurrentiepositie van onze producenten verder verzwakken.

De toename van de werkloosheid door het beleid van deze regering manifesteert zich in de sterke toename en verruwing van de criminaliteit. De dagelijkse diefstallen, roofovervallen en roofmoorden spreken boekdelen.

Het IMF geeft verder aan dat de inflatie een dalende trend vertoont, welke een goed teken is. Echter wordt niet aan de samenleving verteld dat Suriname op plek 11 van de top 15 landen met de hoogste inflatie in de wereld staat. Hoewel dat deels gelegen kan hebben aan importinflatie spelen de kostenverhogende maatregelen zeker een belangrijke rol. 

De regering wordt gevraagd om het beleid te continueren en de begrotingsdiscipline te blijven handhaven. Er wordt nergens aangegeven hoe na het IMF-programma de begrotingsondersteuning, die van IMF en IDB komt en tussen 10 en 15% van de totale uitgaven ligt, gefinancierd zal worden. Zal het volk verder uitgeknepen worden?

De schuldsanering wordt als een goed teken gepresenteerd. Maar de enorme toename van de staatsschuld wordt genegeerd. Geen woord wordt gerept over ‘Value Recovery Instrument’, waarbij de olie-inkomsten zijn verpand. Door de schuldherschikking van deze regering zal in 2027 al meer dan US$150 miljoen aan aflossing en rente moeten worden betaald. Daarvoor wordt het volk niet gewaarschuwd. Als we niet oppassen zitten we tot de einde der dagen met IMF in onze strot.

De offshore olie-inkomsten wordt als verlossing gezien. Maar door de recente besluiten van TotalEnergies lijkt het niet meer plausibel om die vanaf 2028 te kunnen cashen.

Het land is door deze regering en het IMF letterlijk in een poel van drijfzand gegooid. De gezondheidszorg is al gecrasht. Als de specialisten nu zelfs hun werk niet naar behoren kunnen doen, al een tijdje operaties moeten uitstellen, vanwege tekort aan medicijnen, burgers niet eens basale zorg kunnen krijgen, verpleegkundigen en specialisten wegtrekken dan is het hek wel al van de dam.

Ook onderwijs is door deze regering totaal vernietigd. Een generatie die dreigt te worden verwoest door het wanbeleid en de onherstelbare schade aangericht aan de ontwikkeling van onze kinderen.

Hoe zal met de begrotingsdiscipline verbetering gebracht worden om de zorg, het onderwijs en de veiligheid te garanderen. Momenteel komt het IMF in. Dat zal niet gebeuren na afloop van het programma? Hoe zal het land dan verder gaan? Met deze regering zal de heil weer gezocht worden in de boezem van IMF . VHP, NPS en ABOP/PL staan als synoniem voor continuering van het IMF beleid en daarmee voor voortzetting verloedering en verpaupering van het de Surinaamse samenleving.

Drs. A. Abdoel

| starnieuws | Door: Redactie