• zaterdag 23 September 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Vervoer van 14-tal vruchten naar Nickerie verboden

| suriname herald | Door: Redactie

Het is verboden om planten, plantaardige producten en andere gereguleerde goederen, met name vruchten en manjazaden naar het district Nickerie te vervoeren. Dit in verband met het instellen en handhaven van een ‘Pest Free Area’ (plaagvrij gebied) vanwege de Bactrocera carambolae (Carambola fruitvlieg) en de snuitkever Sternochetus mangiferae, en een ‘Area of Low Pest Prevalence’ (gebied met laag plaagvoorkomen) voor Anastrepha obliqua, de mopé fruitvlieg.

Met de instelling van een ‘Pest Free Area’ wordt de mogelijkheid gecreëerd om, in het bijzonder manja, vanuit het district Nickerie te exporteren naar andere landen. De ‘Pest Free Area’ omvat het gebied liggende tussen de

Nickerierivier in het oosten en het noorden, de Corantijnrivier in het westen, en de weg naar South Drain in het zuiden. Het gebied rond Wageningen valt buiten het ‘plaagvrij gebied’. 

De volgende gereguleerde goederen mogen niet naar Nickerie vervoerd worden: Fransmanbirambi, starfruit (carambola), Curacaose appel (Java apple), manja (Mango), West Indische kers (West Indian cherry), sapotille (sapodilla), sterappel (star apple), pomme de cythere (Golden apple), kasjoe (cashew), Tropische amandel (Tropical almond), guave (guava), pommerak (malay apple), olijf (olive) en mope (hogplum).

De vruchten van de volgende plantensoorten vallen niet onder de gereguleerde goederen en mogen dus zonder beperkingen naar het district Nickerie vervoerd worden, te weten: citrussoorten, Annona soorten (zoals zuurzak en anderen), cocos nucifera (kokos) en ananas comosus (ananas). Vanuit het district Nickerie mogen alle vruchten naar andere districten vervoerd worden, behalve als noodmaatregelen van toepassing zijn.

Exporteurs en personeelsleden van exportbedrijven in Suriname zijn getraind in het veilig omgaan met manja uit Nickerie ter voorkoming van besmetting van gezonde vruchten tijdens het transporteren en verpakken in Wanica of Saramacca (fruitvlieg rijke gebieden) op de locatie van de bedrijven. 

De ‘Pest Free Area’ is per beschikking vastgesteld. De beschikking is intussen gepubliceerd, wat inhoudt dat eenieder zich hieraan moet houden. Bij overtreding zijn de strafbepalingen van de Plantenbeschermingswet 2020 van toepassing.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| suriname herald | Door: Redactie