• maandag 17 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Vertegenwoordigers bosbouw- en houtsector: “Export hout in gevaar, sector kan geen verhogingen meer hebben”

| suriname herald | Door: Redactie

De bosbouw- en houtsector zullen in elkaar storten met de recente (eenzijdige) exorbitante verhogingen van kosten van het exploratierecht, concessierecht, retributie en houtkeuringen. Ook zullen de marktprijzen van verwerkt hout op de lokale markt en de woningbouw zodanig stijgen dat ze onbetaalbaar worden.

De huidige export komt in gevaar, omdat de plotseling verhoogde kosten niet doorberekend kunnen worden in de reeds door de buitenlandse afnemers overeengekomen prijzen, laten de Algemene Surinaamse Hout Unie (ASHU), Binnenlandse houtproducenten (BHP), Vereniging van Rondhout Exporteurs (VRE) en de Verenging van Vrachtrijders (VV) weten in een brief aan de president.

Middels hun schrijven, gedateerd 17 maart 2023,

willen de bezorgde ondernemers in de bosbouw- en houtsector alsmede hun vertegenwoordigers ernstig bezwaar aantekenen tegen de recente verhoging. Zij vragen het staatshoofd, Chan Santokhi, om zo spoedig mogelijk, vertegenwoordigers van de sector te ontvangen omdat de SBB de per 1 maart 2023 afgekondigde beschikkingen met de verhogingen nu met terugwerkende kracht implementeert in de bosbouwsector.

In het brief geven de ondernemers te kennen dat de rondhoutproductie door de verhoogde kosten substantieel zal inkrimpen. Uitoefenen van duurzaam bosbeheer komt daarenboven nog ernstig In gedrang. De implementatie van de verhoging met terugwerkende kracht zal tot gevolg hebben dat de bedrijven genoodzaakt zullen

zijn om hun bedrijfsactiviteiten te beëindigen.

In 2022 hebben er verhogingen plaatsgevonden zoals die van de FOB- waarde. Als gevolg hiervan steeg de retributie van US$ 4.84 naar US$ 8.80 per kubieke meter. Eveneens heeft de overheid besloten om de subsidie op brandstof af te bouwen, waardoor de dieselprijs van US$ 0.60 per liter thans gaat richting US$ 1.10 per liter, een verhoging van ongeveer 80 procent verhoging.

De verhoging van het minimum uurloon heeft ook bijgedragen aan de verhoogde productiekosten. Hiernaast wordt eerdergenoemde sector nog eens extra belast met het onderhoud van de openbare wegen en bruggen in het binnenland voor eigen rekening wat uitsluitend de taak van de overheid is. De sector kan op dit moment geen verhogingen meer hebben.

De vertegenwoordigers van de sector hebben met de Taskforce Houtsector een meeting gehad, die uiteindelijk niets heeft opgeleverd. De sector blijft altijd bereid constructief met de overheid mee te denken over de verschillende tarieven in de bosbouwsector, zowel in de kostensfeer van de houtondernemers als in verdiensten van de overheid uit de bosbouwsector, om uiteindelijk waar nodig en waar mogelijk aanpassingen te helpen plegen.

Het is dan ook jammer dat bij de beschikkingen van 1 maart 2023 de sector niet gekend is, wat nu voor onnodige en overdadige paniek in de sector heeft gezorgd, aldus de vertegenwoordigers van de sector.

 


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| suriname herald | Door: Redactie