• donderdag 09 February 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Verschuiving beleidsfocus naar agrarische sector door vertraging offshore gas- en olieproductie

| snc.com | Door: Redactie

Dat door toenemende geopolitieke ontwikkelingen van afgelopen vijf jaar de noodzaak van fossiele energie minder urgent zou worden had de Staatsolie Suriname NV moeten zien aankomen. Thans wordt door internationaal gewijzigd beleid de offshore gas- en olieproductie met enkele jaren vertraagd. Ongetwijfeld heeft die ontwikkeling verregaande gevolgen voor  regering Santokhi-Brunswijk met name op het gebied van de reeds ingezette herstel- en meerjaren ontwikkelingsplan.

Veelal werd de uitvoering daarvan afhankelijk gesteld van buitenlands kapitaal met de gedachte dat de inkomsten uit die sector de leningen zouden borgen. Dat is nu flink afgezwakt, althans voor deze regering die haar hoop had gevestigd op groot

kapitaal in valuta vanaf 2025.  

De ondernemingen uit de hout-, goud- en zeevruchten sector zijn helaas tot nu toe niet in staat gebleken voldoende valuta te kunnen genereren die de staat nodig heeft voor de bekostiging van de dagelijks uitgaven  en voor de reeds uitgezette herstel- en meerjaren ontwikkelingsplannen. De Surinaamse munt devalueert met de dag als gevolg van afnemende valuta in de staatskas. De regering moet nu echt andere koers varen.

De tijd dringt

De laatste maand van 2022 loopt over enkele weken ten einde en stapt de regering over in de tweede helft van haar regeerperiode in. Wie nog geloof hecht in de beloftes van het staatshoofd mag hopen op verlichting die voor 2023 werd beloofd.  De decennialange pijn die sinds de onafhankelijkheid van Suriname in gang werd gezet heeft veel voeten in de aarde. Het land zit jaren in een crisis situatie. Zij die na de exodus rond 1975 het land trouw bleven zouden al lang de rust, vrede, welvaart en welzijn in mama mogen vieren.

Helaas is dat de meesten niet weggelegd. Jammerlijk kwam alle ellende voort uit de misplaatste ambities van hebberige personen, gebrekkig leiderschap, tanende arrogantie van regeerders, mismanagement, corruptie, patronage en vaak ook door de luie instelling van haar eigen burgers. Dat alles resulteerde in een verdeelde en verarmde natie, die de weg kwijt is om zich uit de blubber te  trekken. Vaste figuren die de misère creëerden menen het volk te inspireren voor hun duistere politiekvoering. Integere leiders moeten nog in Suriname opstaan, terwijl de tijd dringt.

Pleidooi voor duurzame ontwikkeling van landbouwsector 

In een artikel van  25 november 2022 bekritiseerde ik de rol van Nederland en de toenmalige leiders bij de ondoordachte en overhaaste srefidensie van Suriname in 1975, en de  achtereenvolgende ellende sindsdien. Maar in mijn betoog kwalificeerde ik haar toekomst als voorzichtig positief. Mijn beoordeling was niet direct gestoeld op de voortgang van zaken in de gas- en olie sector.

Vooral de voornemens in de landbouwsector inspireerden mij tot die kwalificatie. Het is geen sprookje dat velen met mij al aan het begin van deze regering regelmatig pleidooi in de media hielden voor de duurzame ontwikkeling van de landbouwsector. Dat was ook al het geval toen Henck Arron 3,2 miljard Nederlandse guldens beschikbaar kreeg voor een duurzame ontwikkeling van Suriname.

Dat was toen ook aan dove mans oren gezegd. De penarie van nu was niet zo zwaar geweest als de achtereen volgende leiders de zorg hadden gedragen voor de voedselgarantie.   Jammer dat de huidige regering in de eerste helft van haar tijd zich op ontwikkelingen elders concentreerde dan op de voedselschuur.

Hoop gericht op voedselschuur

Het is nog niet te laat om het ondernemerschap in de agrarische sector met prioriteit te stimuleren, zodat binnen een jaar voedselgarantie in het verschiet kan liggen. Dat zal zeker ook ten goede komen aan de staatskas door besparing op import en export van levensmiddelen.

Door zekerheidsstelling van logistieke transport kunnen veel ondernemers worden aangetrokken voor de duurzame voedselschuur. De wereld heeft daar behoefte aan. Dat is de meest handige strategie om thans iedereen aan het werk te krijgen en buitenlandse investeerders binnen te halen. Daar is goed beleid voor nodig.

Vooruitzichten 

De regering heeft projecten in gang gezet zoals de bouw van de diepwaterhaven in Nickerie en de samenwerking tussen Suriname en China op landbouw technisch gebied. Het staatshoofd verwees in dat kader naar het beschikbaar  gestelde areaal van 200.000 hectare  grond voor de agrarische sector. Daarnaast werd 10 miljoen euro gereserveerd voor de productiemiddelen.

Het zou heel wijs zijn om dit kapitaal te steken in de klein- en midden landbouwondernemingen, die al op dreef zijn. Hun bedrijvigheid kan dienen als leer- pilotprojecten voor meerdere en beginnende ondernemers. Overtollige ambtenaren kunnen worden geïnspireerd in de agrarische sector een bestaan te vinden met behoud van bepaalde sociale voorzieningen.

Tegelijkertijd zal de overheid via bestaande wetgeving, allen die staatswege landbouwgrond toegewezen kregen, onmiddellijk te starten hun grond in cultuur te brengen. Ter voorkoming van grondspeculaties zullen deze grondbezitters aangespoord moeten worden tot snelle bedrijvigheid  conform de bestemmingsplan. Het toegekende bouwareaal zal binnen enkele jaren in cultuur moeten worden gebracht, anders wordt overgegaan tot intrekking en het aan anderen toewijzen.

De rijstsector is jaren stiefkinderlijk behandeld, terwijl juist daarin de sterke verdienkracht schuilgaat. Hoogwaardig en ecologisch verantwoorde aardvruchten en gezond fruit zoals avocado, ananas, passievruchten leveren een grote bijdrage aan de voedselschuur en valuta verdiensten. De kansen die er liggen met Nederlandse boeren moeten met de hoogste prioriteit bekeken worden. De ideeën om van de tonnen kaf hoogwaardig en goedkoop energie te generen is een goed voorbeeld van laaghangend fruit. Problemen met visvergunningen moeten met hoogste prioriteit opgelost worden. Zo zijn er meer. Laten wij hopen dat Minister van LVV bewust is van deze verschuiving van beleidsfocus.

Enfin de vertraging van de offshore-olieproductie kan een positieve invloed hebben op een duurzame ontwikkeling van de voedselschuur. De regering zal de focus blijvend moeten leggen op de groei van de productiesector. Hopelijk zal president Santokhi meer in deze sector investeren als ik op zijn woorden mag geloven. Suriname kan zo op korte termijn meer exporteren en zodoende meer  valuta genereren. De samenleving zal zich daartoe moeten inspannen en niet langer wachten op offshore-olieproductie, die is vertraagd en mogelijk wordt uitgesteld. 

Door:  S. Harinandan Singh info: singhs@hetnet.nl


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| snc.com | Door: Redactie