• donderdag 30 May 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

VERMEEND VOORDEEL BRUG OVER CORANTIJNRIVIER LIJKT NIET REALISTISCH

| dagblad de west | Door: Redactie

Drie bruggenbouwers, Ballast Nedam, “China Road and Bridge Corporation” en “China Railway Construction Caribbean”, hebben zich aangediend voor de bouw van een brug over de Corantijnrivier tussen Guyana en Suriname. De technische commissies van beide landen evalueren momenteel de voorstellen. De brug moet ongeveer 3,3 km lang worden, met een lage structuur die Guyana verbindt met Long Island, gevolgd door een weg van 2.200 m over Long Island en een hoge brug van 2.200 m over de Corantijnerivier.

De hoge brug zal geschikt zijn voor het scheepvaartverkeer met een draagvermogen van 40.000 tot 45.000 DWT, een doorvaarthoogte van 43 meter en

ook een horizontale doorvaarthoogte van ongeveer 100 meter. Angelique del Castilho DA’91 voorzitster is van mening dat de brug die Suriname en Guyana moet verbinden en waarachter zoveel haast wordt gezet, toch niet zo voordelig te worden voor Suriname.

“Vooral het terugverdienen van de uitgaven lijkt tot nu toe onzeker.‘’ De brug wordt gebouwd van duurzaam beton en krijgt twee brede rijstroken voor auto’s, zodat het verkeer tussen de twee landen efficiënt en veilig kan doorstromen. Dit project zal naar verwachting de fysieke infrastructuur transformeren en de economische vooruitzichten van de hele regio verbeteren.

Het is een symbool van samenwerking en vooruitgang

voor Suriname, Guyana en de overige buurlanden. De drie bovengenoemde aannemers stellen zich op het standpunt dat Suriname geen voorfinanciering kan krijgen, maar ons land zelf moet zorgen voor de financiering. Del Castilho kan begrip voor het standpunt van de aannemers opbrengen, dat in de planning ze zich aan zouden moeten verbinden, de bouw van de brug zelf te moeten financieren.

“Ook wekt de benadering van de regering de indruk, dat de bouw niet realistisch is en in strijd met de werkelijkheid”, aldus Del Castilho. Voorbereidende studies voor de bouw van de brug zijn vergevorderd, waarbij het ingenieursbureau WSP Caribbean de opdracht heeft gekregen om de benodigde studies uit te voeren.

Er is een tracé voor de brug vastgesteld, dat loopt van South Drain naar Long Island, met een 43 meter hoge en 2100 meter lange brug. De weg over Long Island zal ongeveer 2.200 meter lang zijn, gevolgd door een lage brug die Long Island met Guyana verbindt bij Moleson Creek.

De brug wordt een tweebaans snelwegbrug met een totale dekbreedte van ongeveer 12 meter. Verschillende voorbereidende studies, waaronder verkeersstudies, grondmechanische testen, topografische studies en hydrografische metingen, zijn voltooid of worden nog uitgevoerd. Het moeilijke terrein en de natte weersomstandigheden hebben echter voor enige vertraging in het veldwerk gezorgd.

Del Castilho is het eens met de optie van een veerbootverbinding tussen de twee landen en zal ruimschoots kunnen voorzien in de behoefte van het zich verplaatsen van mensen en goederen tussen de landen. Volgens haar zou een verbinding volgens een vaste dienstregeling verzorgd tussen twee havens die meestal niet ver van elkaar gelegen zijn, goed van pas komen. Wat de juridische aspecten betreft, is er een ontwerpverslag uitgebracht waarin een toekomstige overeenkomst tussen de twee landen wordt voorgesteld.

Er zijn milieustudies uitgevoerd, waaronder een rapport over de mogelijke milieueffecten van de bruggenbouw. Men is ook begonnen met het voorlopige ontwerp van de bruggen en de wegdelen. Het project zal naar verwachting begin april 2024 worden gepresenteerd aan de regeringen van beide landen. Daarnaast zijn aannemers uitgenodigd om zich te pre-kwalificeren voor de bouw van het project onder een “Design-Build-Finance-Operate-Maintain”Publiek-Privaat Partnerschap model. DA ‘91 stelt dat eerst de grenskwestie opgelost moet worden met Guyana.

“In de grenskwestie is het buurland steeds de agressor geweest. Suriname’s grondgebied wordt bezet gehouden”aldus Del Castilho. Hoewel afspraken zijn gemaakt in Chaguaramas (Trinidad) heeft Guyana volgens Del Castilho zich niet gehouden aan de afspraken. Guyanese militairen houden het grondgebied nog steeds bezet. Dit gebied is nog altijd te zien op geografische landkaarten van Guyana. Ook is DA,91 verontwaardigd dat er geen sprake is van een betwist gebied aan de zijde van de Guyanezen.

“In de afgelopen 10 jaren is de grenskwestie tussen Suriname en Guyana niet meer op de agenda van Caricom door Suriname geplaatst, aldus Del Castilho. Ze vraagt zich af welke rol de huidige Surinaamse regering speelt in de grenskwestie met betrekking tot ons grondgebied en souvereiniteit. “Met het bouwen van de brug kunnen allerlei presedenten geschapen worden” aldus Del Castilho. Volgens haar bestaat er bezorgdheid over de samenwerking tussen de beide landen, waarbij Guyana bevoegdheden zou kunnen krijgen die hen niet toekomen. 

Er wordt opgemerkt, dat in internationale aangelegenheden vooruitgang niet altijd mogelijk is op de eigen voorwaarden en dat men moet wachten op het juiste moment om zijn zaak te bepleiten. Over het algemeen benadrukt de tekst de complexe aard van grensgeschillen en de noodzaak van geduld en strategisch denken, bij het oplossen daarvan. In het algemeen is de bouw van de brug tussen Suriname en Guyana een belangrijke onderneming, die niet alleen de fysieke verbinding zal verbeteren, maar ook de economische ontwikkeling in de regio een impuls kan geven.

Het project vordert met voorbereidende studies en ontwerpwerkzaamheden en de evaluatie van voorstellen van aannemers is gaande. De brug zal symbool staan voor samenwerking en vooruitgang en een nieuw tijdperk inluiden voor Suriname, Guyana en hun buurlanden. Del Castilho is het helemaal eens met de conclusie in de samenleving, dat in onze visgronden illegale visvangst blijft doorgaan; Guyanezen blijven illegaal vissen in de wateren van Suriname.

| dagblad de west | Door: Redactie