• zaterdag 20 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Vanaf december eerste E-paspoorten beschikbaar

| suriname herald | Door: Redactie

Vanaf december zullen de eerste E-paspoorten worden uitgegeven. De huidige paspoorten blijven geldig, ook na december, verzekert Nasier Eskak, directeur van het ministerie van Binnenlandse Zaken tegenover Suriname Herald. Hij benadrukt dat zodra de CBB begint met de uitgifte, mensen nog steeds vrij zijn om te reizen met hun bestaande paspoorten vanwege een overgangsperiode.

Gisteren vond de ondertekening plaats van twee overeenkomsten tussen de staat, Vlatacom Institut Doo Beograd, OESD International GmbH en Finabank N.V. voor het aanmaken van E-paspoorten. Dit omvat het hoofdcontract voor de uitgifte van elektronische paspoorten en het financiële contract. De ondertekening vond plaats op het ministerie

van Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking (BIBIS).

Het bedrijf OESD International GmbH staat internationaal bekend om het maken van E-paspoorten. Dit bedrijf zal blanco paspoorten leveren aan Suriname, die hier vervolgens gepersonaliseerd zullen worden, legt Eskak uit. Het E-paspoort kan elektronisch worden afgelezen, terwijl normale paspoorten gescand moeten worden.

In de E-paspoorten is een chip ingebouwd met verschillende digitale veiligheidskenmerken, wat het reizen voor burgers nog veiliger zal maken. De biometrische gegevens van burgers zijn al opgenomen in het bestand van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB), wat het mogelijk maakt om binnen enkele maanden de E-paspoorten aan te maken.

Met

betrekking tot Vlatacom legt hij uit dat het een bedrijf is waarmee de staat al jaren goede relaties heeft weten op te bouwen. De afgelopen jaren waren er achterstallige betalingen vanuit de overheid die niet werden voldaan. Het totaalbedrag van de achterstand bedroeg US$ 7 miljoen, waarvan de regering inmiddels het volledige bedrag heeft afbetaald. Vlatacom heeft Suriname altijd bijgestaan ondanks de opgebouwde achterstand, waarvoor de staat hen dankbaar is, zegt Eskak.

Het tarief van het E-paspoort zal het project financieren. Het enige waarvoor de overheid moet zorgen, is dat alle kantoren die onder de CBB vallen, voorzien worden van de nodige apparatuur om de aanvragen te kunnen verwerken. Het betreft een Public Private Partnership (PPP)-samenwerking, waardoor de kosten ook door de aanvrager betaald moeten worden. De huidige paspoorten zullen niet meteen uit het systeem verwijderd worden. Indien personen willen overstappen naar een E-paspoort, zal het mogelijk zijn om deze aan te vragen.

De wet op reisdocumenten is reeds goedgekeurd en aangenomen in de Nationale Assemblee. Er is een bepaling in de wet opgenomen dat de president de inwerkingtreding van deze wet op een nader te bepalen datum zal bekendmaken. De kosten moeten nog worden vastgelegd in een Staatsbesluit. Voordat de E-paspoorten worden aangemaakt, moet de president de wet afkondigen.

President van Finabank, Eblein Frangie, legt uit dat in dit project OESD International GmbH ervan verzekerd wil zijn dat zij voor elk beheerd E-paspoort betaald worden. Voor de paspoorten zal bij de CBB betaald worden via de POS-apparaten van de bank en ook contant. De gelden komen terecht op een escrow-rekening die beheerd wordt door drie partijen. Aan het einde van de maand vindt de betaling plaats voor het aantal uitgegeven paspoorten door de bank. “De rol van de bank is ervoor te zorgen dat de betalingen voor de paspoorten naar de escrow gaan,” zegt Frangie.

| suriname herald | Door: Redactie