• zondag 10 December 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Vakbonden zwaar beledigd door uitspraken van minister Volksgezondheid: “A minister wani nak unu wan blaka”

| snc.com | Door: Redactie

De zorgvakbonden nemen de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, kwalijk voor enkele uitspraken die hij zou hebben gedaan. “De minister heeft aangegeven dat de vakbonden alleen te vinden zijn wanneer het gaan om financiële middelen, terwijl dat een leugen is”, zegt Robby Naarendorp, vakbondsvoorzitter van het Sint-Vincentius Ziekenhuis.

De verschillende zorgvakbonden hebben tijdens een persconferentie in het bondsgebouw van het Academisch Ziekenhuis, ABPAZ, hun misnoegen geuit over de communicatie van het ministerie van Volksgezondheid naar de vakbonden toe. Minister Ramadhin zou deze gehekelde uitspraken hebben gedaan tijdens een presentatie over het herstelplan voor de zorgsector. Dat de vakbonden niet aanwezig waren, ligt

volgens Naarendorp aan het feit dat zij niet gekend zijn en noch uitgenodigd zijn om deel te nemen aan deze presentatie.

Onderling hebben de vakbonden gekeken als er werkelijk een uitnodiging is ontvangen en geen van de zorgvakbonden hebben een uitnodiging gekregen. “Als er twee vakbonden maar aanwezig waren kon ik nog zeggen, maar geen enkele vakbond was aanwezig dan is er niet iets fout gegaan bij ons, maar bij hun”, is de mening van Naarendorp. Er zou vanuit volksgezondheid beter nagetrokken moeten worden als de vakbonden werkelijk een uitnodiging hebben gehad. “De minister zou hebben aangehaald dat de vakbonden niet geïnteresseerd zijn in de problematiek van de zorg, terwijl wij dagelijks daarmee bezig zijn”, zegt de SZV-bondsvoorzitter.

De vakbonden vonden het niet zo netjes dat de minister deze uitspraken zouden hebben gedaan waar ook de directeur-generaal van Volksgezondheid van Nederland, Marjolijn Sonneman aanwezig was. Het wekt volgens Naarendorp de verkeerde indruk bij de buitenlanders dat de vakbonden werkelijk alleen opkomen als het gaat om de financiële verbetering van hun leden. “Het bespreken van pijnpunten binnen de zorg daar zouden de bonden niet aanwezig zijn. Dat dat beeld wordt geschetst vinden wij onzorgvuldig. Maar ik denk dat hij een moment loerde om de vakbondsorganisaties met een ‘blaka te slaan’.”

Vakbondsvoorzitter van de bond van het Academisch Ziekenhuis, LLoyd Pool, ondersteunt deze uitspraken van collega Naarendorp en kan zich helemaal niet terug in de uitspraken gedaan door de volksgezondheidminister. De vakbonden hebben bij verschillende ontmoetingen met de minister ook gesproken over de stand van zaken in de zorgsector, naast de financiële besprekingen. Er zouden zelfs ook voorstellen zijn gedaan aan de minister hoe zaken aangepakt zouden kunnen worden.

“Hetgeen de minister verkondigt is een leugen, omdat wanneer we worden uitgenodigd zijn we erbij, want het zijn onze leden die het werk doen op de werkvloer. Het zijn onze leden die het moeten doen met de weinige middelen op de werkvloer en die eraan lijden. Het is dan werkelijk een zware belediging naar ons toe”, zegt Pool. Hij benadrukt dat de zorgvakbonden volwaardige partners zijn binnen de zorgsector en wensen dan ook zo behandeld te worden.

Volgens de vakbonden zijn zij wel on ‘speaking terms’ met de minister van volksgezondheid, alleen schort het wat aan de communicatie en moet het volgens hun veel beter. “Die communicatie kan beter, men moet niet gauw naar de pers gaan en de bonden beschuldigen”, zegt Naarendorp. Pool vraagt zich af of de minister wel begrijpt dat de communicatie met zijn ministerie en de vakbonden wel beter moet. Een van de belangrijkste zaken binnen een samenwerking is volgens de vakbondsleider communicatie en daaraan moet gewerkt worden. De vakbonden hebben hun misnoegen geuit in een brief naar de minister, maar hebben nog geen antwoord gekregen van de minister. Wat de vervolgstappen zullen zijn is nog niet duidelijk.

keynews


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| snc.com | Door: Redactie