• dinsdag 28 November 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Vakbonden wijzen bod van SRD 300 benzine compensatie naar de prullenmand

| snc.com | Door: Redactie

Tijdens de onderhandeling met de regering hebben de gezamenlijke vakbonden een bod van de regering om de ondersten in de rij tegemoet te komen met een benzine compensatie tussen SRD 300 tot SRD 500 ingaande januari 2024, naar de prullenmand verwezen.

Dit deelt de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS) mee aan haar leden.

Keynews

De federatie deelt verder mee dat, behalve de heffing van BTW, er op de nutsvoorzieningen aangehouden wordt. De verruiming van de belastingschijven zal binnenkort ingevoerd worden en zal door de regering aan de leerkrachten, die onder de belastingvrije grens vallen van SRD 7500, een voorziening gegeven

worden. De federatie verzuimt wel om aan te geven om welke voorziening het gaat.

Het heet hangijzer, BTW op brandstof van 10 procent naar 5 procent, is nog niet helemaal rond. Dit besluit kan namelijk alleen in het parlement genomen worden. Toch hebben de bonden ook hier gedeeltelijk wat kunnen bereiken. Het voorstel van de vakbonden was dan om van de government take, die nu SRD 3,50 is, SRD 1 af te trekken. Voor deze maatregel hoeft de regering niet naar het parlement en kan dus per direct ingaan. De federatie deelt verder mee dat dit pakket slechts het begin is. “Wij gaan verder brainstormen over een betere en rechtvaardigere aanpassing van die BTW-wet, omdat die van alle kanten rammelt.”

Nog recht overeind staat natuurlijk die SRD 5000 koopkracht versterking, waarvan SRD 4200 wordt uitbetaald aan de actief dienenden in december en SRD 2940 aan de gepensioneerden. De resterende SRD 800 wordt in 2024 uitbetaald. Intussen zal de gezamenlijke vakbeweging reeds andere resultaten behaald hebben om het alleen maar lichter voor u te maken.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| snc.com | Door: Redactie