• zaterdag 23 September 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Universiteit telt 18 geaccrediteerde opleidingen

| suriname herald | Door: Redactie

De bacheloropleidingen Civiele techniek en Sociologie van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) zijn beide geaccrediteerd door het Nationaal Orgaan voor Accreditatie (NOVA). Civiele techniek heeft een accreditatie ontvangen op basis van een Toets Nieuwe Opleiding, terwijl Sociologie werd geaccrediteerd als bestaande opleiding.

Hiermee zijn er in totaal achttien geaccrediteerde opleidingen aan de AdeKUS, waarvan zeven van de FTeW en acht van de FMijW. In 2021 is de bacheloropleiding Civiele techniek van start gegaan als een nieuwe opleiding binnen de studierichting Infrastructuur. De opleiding behandelt belangrijke vakgebieden, zoals waterbeheersing, wegenbouw, verkeersinrichting, ruimtelijke ordening en draagconstructies van bouwwerken, die essentieel

zijn bij het aanpakken van de vele infrastructurele uitdagingen die Suriname momenteel ondervindt als gevolg van de heersende klimaatverandering.

De opleiding is gebaseerd op het concept van Systeemdenken, waarbij studenten vanaf het eerste jaar leren om integraal naar vraagstukken te kijken. Door middel van interactieve onderwijsvormen en praktijkopdrachten leren de studenten op een analytische en praktische manier civieltechnische vraagstukken op te lossen. Hierdoor biedt de opleiding niet alleen een solide basis voor een carrière in het werkveld, maar ook voor een masteropleiding.

De bacheloropleiding Sociologie is een van de langst bestaande opleidingen aan de AdeKUS. In 2019 heeft er in samenspraak met het werkveld een herziening van het studieprogramma plaatsgevonden. In het eerste jaar maken studenten kennis met de basisprincipes van sociologie en worden zij multidisciplinair ingeleid in sociale vraagstukken.


De opleiding Sociologie ontvangt positief advies van het visitatiepanel. Foto: AdeKUS
Het tweede jaar biedt een kritische behandeling van diverse sociologische (deel)theorieën en de daarbij behorende relevante thema’s en debatten, waarmee een stevige basis wordt gelegd voor een kritische benadering van sociologisch relevante vraagstukken in het derde jaar. Het doel van de opleiding is om sociale wetenschappers op te leiden die in staat zijn om het gedrag van mensen en hun sociale relaties binnen een bredere sociaal-maatschappelijke context te bestuderen vanuit een sociologisch perspectief, met behulp van zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden.

Afgestudeerden zijn inzetbaar bij het ontwikkelen van beleid, onderzoek, de analyse en beschrijving van cultuur, en bij het bevorderen van duurzame sociaal-maatschappelijke ontwikkeling. Sociologen staan bekend om hun kritisch-analytische blik op maatschappelijke vraagstukken. Bachelor-afgestudeerden zijn dan ook werkzaam in bijna alle sectoren en goed voorbereid op eventuele vervolgopleidingen.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| suriname herald | Door: Redactie