• maandag 27 May 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

UNICEF BENOEMT NIEUWE VERTEGENWOORDIGER GUYANA EN SURINAME

| united news | Door: Redactie

Foto: Nicolas Pron, de regionale vertegenwoordiger van UNICEF in Suriname en Guyana.

Nicolas Pron, de regionale vertegenwoordiger van UNICEF, heeft de benoeming aangekondigd van Gabriel Vockel uit Duitsland als plaatsvervangend vertegenwoordiger van UNICEF voor de komende vier jaar.

Vockel zal Irfan Akhtar uit India opvolgen, die vier jaar heeft gediend in de twee Caricom-landen. “Ik ben buitengewoon verheugd om deze nieuwe functie op me te nemen terwijl we blijven werken aan de bevordering van de rechten van het kind in Guyana en Suriname. Ik kijk ernaar uit om samen te werken met de overheid en andere partners om de rechten van alle

kinderen in beide landen geleidelijk te verwezenlijken,” zegt Vockel.

Vockel zal nu de algehele programma coördinatie, planning en uitvoering leiden op het gebied van gezondheid, onderwijs, kinder- en sociale bescherming, gedragsverandering en noodhulpvoorbereiding.

De nieuwe plaatsvervangend vertegenwoordiger is een getrainde Duitse rechter met een masterdiploma in diplomatie van het Verenigd Koninkrijk en een certificaat in Frans recht/juridisch Frans. Hij heeft eerder gediend als plaatsvervangend vertegenwoordiger in Roemenië sinds 2018, waar hij alle programmatische interventies coördineerde tijdens de COVID-19-pandemie, evenals tijdens de ongekende vluchtelingenrespons te midden van oorlog in het naburige Oekraïne, waardoor de aanwezigheid van UNICEF in omvang verdrievoudigde te midden van

een ongekende noodsituatie waarop UNICEF reageerde.

Vockel heeft ook gewerkt met UNICEF in de Democratische Republiek Congo gedurende bijna vier jaar als hoofd kinderbescherming, waarbij hij een team van 45 personeelsleden leidde dat ernstige schendingen van de kinderrechten voorkwam en aanpakte in en buiten gewapend conflict. Daarvoor werkte hij als UNICEF-specialist op het gebied van kinderbescherming in Kirgizië, waarbij hij zich richtte op hervorming van alternatieve zorg, rechtvaardigheid voor kinderen en de preventie van geweld tegen kinderen.

UNITEDNEWS

 

 

| united news | Door: Redactie