• woensdag 19 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

UNESCO WERKT MET INGEDIENDE 3-D TEKENING VAN PARKEERGARAGE DOMINEESTRAAT

| dagblad de west | Door: Redactie

“Volgens een bericht van Yogh N.V. op SUN News van afgelopen zondag, wordt gesteld dat de UNESCO werkt met onjuiste gegevens bij de beoordeling van Yogh Parking. Het zou niet gaan om 10 bouwlagen, maar opeens om 8. En de hoogte is geen 30m, maar opeens 25.3m. In de bij Openbare Werken (OW) ingediende 3-D tekeningen wordt melding gemaakt van 29.70m, dat is bijna 30m. Die ca. 30m is ook aangehaald in het ICOMOS-rapport”, aldus de Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname (SGES).
Volgens de SGES blijkt uit de bij OW ingediende 3-D tekening, een hoogte van 29.70m (ca. 30m). Deze tekening

is onder meer naar de UNESCO/ICOMOS verzonden.  “Op de illustratie is daarbij ook duidelijk te zien dat er 10 bouwlagen zullen komen en niet 8, zoals gesteld in het artikel van SUN (Zie afbeelding)”.


Naar aanleiding hiervan is in het ICOMOS-rapport gesteld, dat qua hoogte en schaal, is het voorgestelde gebouw met 10 verdiepingen / bijna 30.00 m aanzienlijk hoger dan zijn omringende buren. “Zo heeft bijvoorbeeld het naastgelegen Spanhoek Hotel (op de hoek van Keizerstraat, Domineestraat en Klipstenenstraat) slechts 4 verdiepingen (ca. 16.00 m), terwijl het Yogh Hospitality Hotel (tegenover het voorgestelde project) slechts 6 verdiepingen heeft.

“Zoals te zien

is op de foto’s die door de staat zijn verstrekt, zijn alle andere bestaande gebouwen in de directe omgeving veel lager. Als gevolg hiervan zal het voorgestelde gebouw niet alleen opvallend afsteken ten opzichte van zijn buren, maar hoogstwaarschijnlijk ook te zien zijn vanaf belangrijke locaties en/of belangrijke uitzichten binnen de kern zone van het terrein, zoals vanaf de Klipstenenstraat richting de Keizerstraat, evenals vanaf de Keizerstraat richting de Domineestraat.”

 

| dagblad de west | Door: Redactie