• woensdag 24 April 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

UITGEGEVEN DEEL STALWEIDE MOET WEER IN BOEZEM VAN LVV

| dagblad de west | Door: Redactie

De uitgifte van een deel van de Stalweide blok 3 in de Nanipolder in Nickerie, is niet alleen het probleem van de veeboeren, maar ook van minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). “Mijn collega van GBB heeft de grootste vergissing gemaakt om mijn terrein hier, zonder mij te kennen, zonder de districtscommissaris te kennen, weg te geven aan iemand anders.

Het is niet alleen mijn terrein, het is ook jullie terrein, omdat ook jullie koeien hier grazen. Jullie hebben een  broodwinning daaruit, jullie werken elke dag hier, en dit pikken we niet”, aldus Sewdien afgelopen zondag tegenover een

groep verhitte boeren.

De boeren waren omstreeks 13.00 uur naar de Stalweide getogen om actie te voeren tegen de beheersdaden die worden uitgevoerd op een deel van het terrein, groot ongeveer 200 hectare, dat onlangs door de minister van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) is uitgegeven aan Radjie Rijstindustrie N.V.

De gronduitgifte heeft voor heel veel commotie gezorgd onder de veehouders die hun koeien in de Stalweide hebben staan. In een onlangs ingediende petitie aan districtscommissaris Senrita Gobardhan bestemd voor president Chandrikapersad Santokhi met cc aan de minister van LVV, wordt gevraagd dat het terrein wordt ingetrokken en  wordt  het ontslag van GBB-minister

Dinota Vorswijk geëist.

Zondag is de bewindsman met spoed naar Nickerie afgereisd om de protesterende menigte die zich bij de Stalweide had verzameld, toe te spreken. De veeboeren, die werden ondersteund door assembleeleden, ressortraadsleden, landbouwers en andere belangstellenden, gingen tot de actie over nadat zij merkten dat Radjie Rijstindustrie N.V. bezig was beheersdaden op het terrein uit te voeren. Eerder had president Santokhi vanwege de ontstane commotie de uitgifte ingetrokken, maar de begunstigde spande hiertegen met een succes een kortgeding aan, met als gevolg dat hij thans de wettige eigenaar is van het terrein.

Sewdien deed enkele uitlatingen richting zijn collega van GBB en de staatsadvocaat die niet aanwezig was bij de rechtszaak om de staat te verdedigen. “En wie is de staatsadvocaat? Dat is de secretaris van de vicepresident”, aldus de bewindsman. Doordat de staatsadvocaat niet is verschenen bij de behandeling van zaak, heeft volgens Sewdien de rechter een andere uitspraak gedaan.

‘’Er zitten heel wat grote onzichtbare handen hierachter. Die meneer die daar bezig is, die wordt gebruikt en misbruikt.” De minister zegde de veeboeren zijn ondersteuning toe in hun strijd. “Ik ben erbij. Ik ben samen met jullie en als wij hier samen een front moeten vormen, dan sta ik met jullie”, aldus de bewindsman. Hij zei de rechterlijke macht niet te bespreken, maar wel een beroep te willen doen op het Openbaar Ministerie, om voordat er een uitspraak gedaan wordt, zich te oriënteren in het veld en te kijken naar de realiteit.

| dagblad de west | Door: Redactie