• zaterdag 20 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Uitbaggeren Saramaccakanaal

| snc.com | Door: Redactie

In de regenperiode lopen veel gebieden in Suriname, vooral in Paramaribo, vaak onder water. Deze regering heeft beloofd dit aan te pakken en werkt daarom hard aan de ontwatering van Groot-Paramaribo. Het Saramacca Canal System Rehabilitation Project, gefinancierd door de Wereldbank en uitgevoerd door Infra International, is hiervan een belangrijk onderdeel en bevindt zich nu in de laatste fase.

Dit project omvat het herstel van sluizen bij Doorsteek en Uitkijk, het uitbaggeren van het Saramaccakanaal en het duurzaam aanpakken van wateroverlast in gebieden zoals de binnenstad van Paramaribo, Creola, Wintiwai, Belfima en Rahemal. Het 25 km lange Saramaccakanaal wordt volledig opgeschoond

en de oevers worden 7,5 meter naar binnen getrimd.

We zijn begonnen in januari 2024 en bevinden ons nu in de laatste fase, werkend vanaf de Magentabrug tot de sluis van Saramaccadoorsteek bij de Surinamerivier. De drie zij-kanalen, Magentakanaal, Kasabaholokreek en Spoorsloot, worden ook gebaggerd.

Dit project biedt tal van voordelen: verbeterde waterafvoer voorkomt overstromingen, landbouwgebieden zoals Uitkijkpolder profiteren van betere ontwatering, bedrijven langs het kanaal krijgen betere bereikbaarheid en het kanaal wordt weer geschikt voor scheepvaart en recreatie, wat het toerisme stimuleert.

Daarnaast kan het kanaal in de toekomst gebruikt worden voor houttransporten via pontons, wat de verkeersdruk op de wegen vermindert.

| snc.com | Door: Redactie