• maandag 04 March 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

TUSSENHANDELAREN STUWEN PRIJZEN OMHOOG

| dagblad de west | Door: Redactie

Arun Hindori, voorzitter van het Platform Levensmiddelen Importeurs in Suriname (PLIS), heeft in de regeringsconferentie verklaard, dat de lokale importeurs meedobberen met de situatie in de wereld. Zij kunnen helaas niet anders, vanwege de oorlog in Oekraïne en de gevolgen die   hierdoor wereldwijd teweeggebracht worden.

“De importeurs importeren wat gevraagd wordt, zij zijn er niet om zaken te doen door producten te importeren die vervolgens in het magazijn worden opgeslagen. Door de koopkrachtdaling is er een effect ontstaan, dat er  geselecteerde goederen geimporteerd worden die namelijk sneller verkocht worden”, aldus Hindori.

Voor importeurs ontstaat er kapitaalvernietiging wanneer goederen te lang in het

magazijn worden opgeslagen. Bovendien moet er ook rekening gehouden worden met de vervaldata van de levensmiddelen.

“Wij zorgen ervoor dat de prijzen zo draaglijk mogelijk gehouden worden, zodat levensmiddelen zo snel mogelijk verkocht worden, en dat werkt voor de markt. Importeurs hebben niets aan hoge prijzen en onnodige goederen in het magazijn”, aldus Hindori.

Om prijzen stabiel te houden, is een stabiele wisselkoers nodig. Het PLIS geeft daarom zijn ondersteuning  aan de maatregelen die de overheid aangekondigd heeft. Volgens Hindori is een stabiele koers niet alleen goed voor de consument, maar ook voor de importeurs en de grote investeerders. 

Hindori verklaarde dat als

van een bepaald product schaarste ontstaat, er tussenhandelaren ontstaan die voor prijsopdrijving zorgen. “Dit moeten we voorkomen. Daarom moet er genoeg valuta beschikbaar worden gesteld tegen een stabiele koers voor de importeurs, zodat er geen  schaarste aan  essentiële goederen ontstaat”, aldus Hindori.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| dagblad de west | Door: Redactie