• zondag 21 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Tariefsverhogingen: EBS per 1 juni, SWM per 1 juli

| sun.sr | Door: Redactie

Minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) geeft aan dat het nu zo is dat er verder gekeken moet worden naar de energie- en watertarieven. Vanaf volgend maand zullen de energietarieven verhoogd worden vanwege het afbouwen van de subsidies. De regering had vorig jaar het besluit genomen, om zoals afgesproken in 2021, dat de tarieven 2022 weer verhoogd zouden worden.

Toen kwamen er protesten vanuit de samenleving, de vakbewegingen en het bedrijfsleven. “We hebben geluisterd naar de kritiek, men vond de kostprijs te hoog. Toen is er aangegeven dat men het zelf moest gaan berekenen en een voorstel toekomen”, zegt de

minister.

Op basis daarvan is er een tarieven commissiebenoemd, bestaande uit vertegenwoordigers van de vakbeweging, het bedrijfsleven en de overheid. Men heeft wat aanbevelingen gedaan en de belangrijkste aanbeveling was een set van nieuwe tarieven. “Het is een breed gedragen voorstel, sowieso gedragen onder de vakbewegingen en het bedrijfsleven”, zegt Abiamofo. “We gaan voor census en rust”. 

Dat voorstel is copy conform overgenomen. “Een kleine aanpassing in dat voorstel is de subsidie van SRD 240 in plaats van in 12 maanden, in 6 maanden af te bouwen. Dat is de enige aanpassing die de regering heeft gebracht in de aanbeveling van de

tarievencommissie”. De elektriciteitsprijzen zullen verhogen per 1 juni en water per 1 juli. “Daarna kijken we wat we met gas moeten doen. Er is nog geen concreet besluit genomen door de regering hierover”, aldus de NH-minister.  

Zie videoverslag SUN WEB TV: https://www.youtube.com/watch?v=dyV1_oVRjhA


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| sun.sr | Door: Redactie