• zaterdag 20 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Suriname zet stap voorwaarts in de ontwikkeling van Paranam Industrial Center

| suriname herald | Door: Redactie

Het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) heeft als facilitator een Memorandum of Understanding (MOU) ondertekend met de Suriname Aluminum Company (Suralco) en een collectief van bedrijven, bekend als de ‘Potentiële huurders,’ voor de ontwikkeling van het Paranam Industrial Center (PIC). De ondertekening vond plaats op vrijdag 21 juni 2024.

Deze ondertekening markeert een belangrijke stap in de oprichting van een ‘Joint Working Group’ die een strategie zal ontwikkelen voor de ontwikkeling van het PIC. De werkgroep zal zich richten op het opstellen van een actieplan, het identificeren van investeringsstimulansen, het vaststellen van infrastructurele behoeften en het

verbeteren van vergunningprocedures. Daarnaast zullen ze nieuwe wetten en regelgeving voorstellen en haalbaarheidsstudies uitvoeren.

Tijdens de ceremonie benadrukten de partijen dat deze ondertekening een belangrijke vooruitgang betekent in de inspanningen van de regering om de economie van Suriname te bevorderen en duurzame economische groei te stimuleren. Alle betrokkenen spraken hun dank uit voor de bijdragen die tot dit moment hebben geleid. De gezamenlijke inzet, betrokkenheid en toewijding vormden de basis voor een succesvolle start van dit project.

Er werd tevens het belang van intensieve samenwerking onderstreept om op korte termijn resultaten te boeken. Hierdoor kan Suriname vele investeerders aantrekken en zal het

industriepark bijdragen aan succesvolle en duurzame economische initiatieven, waarbij werkgelegenheid wordt gecreëerd en alle partners profiteren. Door de collectieve inzet zal de ontwikkeling van dit gebied versnellen, waardoor het kan uitgroeien tot een bloeiend industrieterrein dat de economie van Suriname en haar bevolking ten goede komt.

Het PIC wordt gezien als een cruciaal project voor de economische groei en duurzame ontwikkeling van Suriname, vooral gezien de belangrijke ontwikkelingen in de olie- en gassector. De verwachting is dat het kan bijdragen aan het enorme spin-off effect dat verschillende industrieën zullen genereren. Het biedt daarmee een ideaal platform om de groei van bedrijven in verschillende sectoren te stimuleren en te ondersteunen.

De ondertekening werd verricht door Henna Soerdjoesing, directeur International Business namens het ministerie van BIBIS, terwijl namens Suralco Indre Orie, Refinery Manager, tekende en Sherida Mormon namens het collectief van bedrijven.

| suriname herald | Door: Redactie