• maandag 22 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Suriname ontvangt US$ 1 miljoen aan ontwikkelingshulp van Zuid-Korea

| suriname herald | Door: Redactie

Tijdens een werkbezoek aan Suriname van 5 tot 7 september 2023 hebben de Zaakgelastigden van de ambassade van de Republiek Zuid-Korea in Venezuela, Hanuk Chung en Inyong Hwang, consul-generaal, belangrijke stappen gezet in de bilaterale betrekkingen tussen de twee landen. Zuid-Korea heeft voor 2023 een aanzienlijke som van US$ 1 miljoen aan Official Development Assistance (ODA) goedgekeurd voor Suriname. 

ODA is een vorm van ontwikkelingshulp die gericht is op het bevorderen van duurzame sociale en economische ontwikkeling in ontwikkelingslanden om het welzijn van de bevolking te verbeteren. Bovendien zijn er gesprekken gevoerd bij het directoraat DIS over mogelijke samenwerkingsovereenkomsten en managementtrainingen

voor departementsdirecteuren en afdelingshoofden op het gebied van internationale samenwerking.

De Zuid-Koreaanse delegatie bracht bezoeken aan instanties die in aanmerking komen voor de ODA-financiering. Dit omvat een bedrag van US$ 600.000 ten behoeve van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) voor de aanschaf van vier graafmachines om landbouwgronden in verschillende regio’s gereed te maken voor beplanting. Daarnaast is er een bedrag van US$ 400.000 toegekend aan het ministerie van Volksgezondheid voor de aanschaf van medische apparatuur voor diverse afdelingen van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) en het Elsje Finck-Sanichar College (COVAB).

Op 6 september 2023 bracht de delegatie een bezoek

aan Rudisa Motor Company, de leverancier van de vier graafmachines van het merk Hyundai die met de schenking uit Zuid-Korea worden aangeschaft. De eerste graafmachine werd reeds op 2 september 2023 in Apoera in gebruik genomen tijdens het bezoek van president Chan Santokhi aan het Kabalebo-gebied. Deze graafmachine zal worden ingezet voor de aanleg van een weg vanuit Nickerie naar Apoera en zal landbouwgronden langs deze route klaarmaken voor agrariërs in het gebied. 

De tweede graafmachine werd bezichtigd door de Zuid-Koreaanse delegatie op het terrein van de leverancier en zal worden gebruikt voor het ontbossen en gereedmaken van landbouwgrond in het district Nickerie ten behoeve van groente- en fruittelers. De overige twee graafmachines moeten nog worden aangeschaft en zullen worden ingezet voor landbouwprojecten in andere regio’s.

De delegatie had ook een gesprek met Fauzia Poese, lid van het directieteam van het AZP, waarbij werd aangegeven, dat de medische apparatuur die met de donatie zal worden aangeschaft, voornamelijk afkomstig is uit Nederland en Duitsland. Deze apparatuur zal worden ingezet op verschillende afdelingen binnen het ziekenhuis, zoals de kinderafdeling, de neonatale afdeling, de Intensive Care Unit en de afdeling Cardiologie. 

De Zuid-Koreaanse delegatie toonde zich onder de indruk van de dienstverlening van het AZP. Poese deed ook een verzoek aan de delegatie voor trainingen in onderhoud en reparatie van de apparatuur, zodat deze langer kunnen worden gebruikt.

Angela Wallerlei-Kumbangsila, algemeen directeur van COVAB, deelde mee dat de apparatuur die met de schenking van Zuid-Korea zal worden aangeschaft, onder andere zal worden gebruikt om de praktijklokalen te verbeteren, zodat studenten kwalitatief hoogwaardig verpleegkundig onderwijs kunnen volgen in een veilige omgeving. 

Deze middelen zullen docenten in staat stellen om vaardigheden in de juiste theoretische en praktische context te onderwijzen. De officiële overdracht van de donatiemiddelen aan Suriname door de Zuid-Koreaanse delegatie staat gepland voor eind november of begin december.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| suriname herald | Door: Redactie