• zondag 14 April 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Suriname, Guyana en Brazilië bekrachtigen gezamenlijke visie tijdens topoverleg

| suriname herald | Door: Redactie

President Chan Santokhi heeft gisteren een trilateraal overleg gehouden met zijn Braziliaanse ambtgenoot Luiz Inácio Lula da Silva en de Guyanese regeringsleider Mohamed Irfaan Ali. Dit overleg, georganiseerd in het kader van de 46ste Caricom-staatshoofdenvergadering, stond in het teken van het bespreken van de voortgang van strategische samenwerking tussen de landen. De leiders hebben een gezamenlijke agenda opgesteld om verschillende samenwerkingsgebieden te versterken en te intensiveren.

De focus van de bespreking lag voornamelijk op het belang van goede infrastructuur. De Braziliaanse regering heeft een plan gepresenteerd waarin zij miljardeninvesteringen voorziet om de infrastructuur in het land en aan de grensgebieden met

Suriname en Guyana te verbeteren. De landen hebben de intentie uitgesproken om gezamenlijk hun grensgebieden te ontwikkelen, niet alleen op het gebied van infrastructuur, maar ook op andere essentiële investeringsgebieden die de productie en economieën van de drie landen moeten stimuleren.

Er is uitgebreid gesproken over mogelijkheden voor financiële samenwerking en faciliteiten, met bijzondere aandacht voor de export van voedsel, met name vlees, en het gebruik van havens in Suriname en Guyana. De leiders hebben ook gesproken over energieopwekking en het delen van goedkope energie om nieuwe industrieën te ontwikkelen langs de grensstrook tussen Suriname, Guyana en Brazilië. Daarnaast zijn de

olie- en gassector onderwerp van bespreking geweest, gezien hun belang voor de energievoorziening en energieveiligheid in de regio.

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) benadrukte het belang van deze ontwikkeling voor duurzame ontwikkeling in de betrokken gebieden. Hij onderstreepte dat dit voor Suriname veel werkgelegenheid, economische ontwikkeling en productiestimulering zal betekenen, wat uiteraard voldoende inkomsten moet genereren. De drie regeringsleiders hebben afgesproken om in de komende maanden meerdere overlegmomenten te houden om de specifieke ideeën verder uit te werken. 

 

| suriname herald | Door: Redactie