• zaterdag 30 September 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Surichange Bank stopt tijdelijk uitbetaling geldovermakingen

| suriname herald | Door: Redactie

De directie van Surichange Bank NV (SCB) in Suriname heeft besloten om per 30 mei, de uitbetalingen van geldovermakingen tijdelijk stop te zetten, in afwachting van meer duidelijkheid over de situatie van Surichange Bank BV in Nederland. Dit doet zij op basis van de geldende Good Governance & Compliance regelgevingen, laat de directie weten in een mededeling. Alle overige diensten van de SCB NV in Suriname vinden normaal voortgang.

Alle reeds aan de bank gemelde transacties worden nog uitbetaald en alle nieuwe opdrachten zullen per 30 mei niet meer worden aangenomen voor uitbetaling.

De berichtgevingen over de voorlopige sluiting van Surichange BV

kantoren in Nederland, hebben ook de directie van SCB NV in Suriname bereikt. De bankdirectie heeft sinds maart, met bezorgdheid kennisgenomen van de situatie rond Surichange BV in Nederland. 

Het is bekend dat SCB NV de uitbetalingen verzorgt van de remittances aan personen die in Suriname woonachtig zijn. “Wij erkennen de zeer precaire situatie van onze landgenoten hier te lande, die de cruciale ondersteuning genieten van familie en vrienden in Nederland”, stelt de directie. 

Vele gezinnen worden versterkt met financiële middelen, die zij mogen ontvangen van hun familieleden uit Nederland. De bankdirectie merkt op dat de uitbetalingen van gelden worden verricht aan cliënten uit verschillende lagen van de bevolking. De remittance diensten van SCB NV worden uitgevoerd volgens de geldende voorwaarden en richtlijnen van de Centrale Bank van Suriname (CBvS).

In dat kader hebben de onafhankelijke Governance organen van de bank onderzoek gepleegd naar de remittance transacties en de correcte melding van daarvoor in aanmerking komende transacties aan de Financial Intelligence Unit (FIU). De resultaten van dit onderzoek zijn positief en eveneens gerapporteerd aan de CBvS. 

De bank hecht waarde aan de naleving van de Governance en Compliance regelgeving en werkt hard aan een goede toekomst. Surichange Bank NV conformeert zich aan regels en richtlijnen van de Centrale Bank van Suriname en de FIU.

Tot slot geeft de directie dat Surichange Bank NV een gezonde, onafhankelijke en zelfstandig opererende primaire bank is die onder toezicht staat van de Centrale Bank van Suriname. “Wij danken de samenleving voor het vertrouwen en de ondersteuning”, aldus de directie.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| suriname herald | Door: Redactie