• woensdag 22 May 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Strafzaak-Pikin Saron: Verdediging vraagt medebrenging getuige

| de ware tijd | Door: Redactie

PARAMARIBO — Van een getuige, die op twee zittingen niet is verschenen, heeft de verdediging gevraagd om zijn medebrenging. Hij zal op 5 april bij de voortzetting van de strafzaak-Pikin Saron door de politie naar de zitting worden gebracht voor het getuigenverhoor.

Op 15 maart had de getuige, die door de verdediging was opgebracht, zich niet aangemeld. Een week later verscheen hij opnieuw niet, deze keer vanwege werkzaamheden in het binnenland.

Nieuwe verdachte

In deze strafzaak staan J.A., J.H., G.Z., R.M., M.W. en M.B. terecht voor misdrijven gepleegd te Pikin Saron. M.B., die op vrije voeten is, was op geen van beide zittingen

aanwezig. Ook op de zitting van 16 februari was deze verdachte niet komen opdagen.

M.W.s zaak werd op 15 maart voor de eerste keer voor de kantonrechter gebracht na te zijn voorgedragen door de officier van justitie. Zijn advocaat Pamela Karg deed het verzoek om de getuigen die eerder waren opgegeven voor verhoor te horen, omdat haar cliënt tijdens het gerechtelijk vooronderzoek (gvo) nog niet was aangemerkt als verdachte.

De officier van justitie vroeg aan de kantonrechter om niet mee te gaan met het verzoek, wat ook gebeurde. Volgens de magistraat zijn de getuigen namelijk al uitgebreid verhoord tijdens het gvo en

zijn al hun verklaringen in het dossier te vinden. Om die reden achtte hij het opnieuw horen van de getuigen niet nodig.

Op 5 april is er getuigenverhoor en zal de raadsman ingaan op de reactie van de officier ten aanzien van het verzoek tot invrijheidstelling. De vervolging had op 22 maart gevraagd dat het verzoek van Murwin Dubois en zijn collega’s Karg, Milton Castelen, Derrick Veira, Irvin Kanhai en John Ferdinand om de voorlopige hechtenis van de verdachten op te schorten en hen in vrijheid te stellen af te wijzen.

 

| de ware tijd | Door: Redactie