• donderdag 30 May 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Staat voor miljoenen US$ benadeeld in Sibilo-gasdeal

| starnieuws | Door: Redactie

De Staat Suriname wordt jaarlijks voor miljoenen Amerikaanse dollars benadeeld bij de aankoop van kook(propaan)gas. Volgens het jaarverslag van de N.V. Energie Bedrijven Suriname (EBS) van 2017 koopt EBS alle gas in bij Global Export Finance LLC – een Amerikaanse onderneming van Otmar Sibilo. De EBS koopt gemiddeld 13 miljoen gallon gas per jaar en betaalt nu US$ 17 miljoen aan Sibilo oftewel US$ 10,5 miljoen meer dan wanneer het gas rechtstreeks bij een andere

leverancier was betrokken.

In 2014 ging de EBS een leveringsovereenkomst aan met Global Export Finance en tekende gelijk ook een financieringscontract met Sibilo, directeur van Olibis N.V. Via deze deal levert en financiert Olibis het gas via Global Export Finance aan de EBS. Global Export Finance koopt het gas zelf in voor de normale marktprijs - huidige prijs is US$ 50 cent per gallon. In de EBS-overeenkomsten is afgesproken dat Sibilo daarbovenop 75 US dollarcent mag rekenen. En mag hij ook 5% aan rentekosten in rekening brengen.

style="font-weight:400">Volgens deze deal betaalt de EBS met de huidige prijs: US$ 0,50 + US$ 0,75 extra = US$ 1,25 + US$ 0,06 (5% CIF) = US$ 1,31 per gallon gas aan Sibilo. Dit komt neer op een winstmarge voor Sibilo van 162%. Teruggerekend naar 2014, komt dit neer op een winst voor Sibilo en benadeling voor de Staat van ongeveer US$ 60 miljoen.

Kostprijs gasbom duurder 

Deze benadeling werkt door op de kostprijs van gascilinders. De kostprijs voor een 100 lbs (ongeveer 24 gallon) gasbom komt tegen de huidige inkoopprijs neer op SRD 342 (inkoop gas Sibilo SRD 233 + EBS operationele kosten SRD 109). De Staat subsidieert de gastarieven, waardoor de burger slechts SRD 186 voor een 100 lbs gasbom neertelt. Van de staatssubsidie van SRD 156 per gasbom gaat slechts SRD 12 naar de EBS terwijl de resterende subsidie van SRD 144 naar Sibilo gaat.

De Staat wordt dus dubbel benadeeld door deze overeenkomsten. Zou de EBS zonder tussenpersoon inkopen, dan zou de kostprijs liggen rond de SRD 198 voor een 100 lbs gasbom (inkoopprijs SRD 89 + operationele kosten SRD 109). Een staatssubsidie zou dan onnodig zijn. Nu draait de samenleving onder andere via de belastinggelden op voor deze benadeling. De burgers betalen in feite zelf voor hun eigen subsidie. 

Strafrechtelijk onderzoek

Tegen de ondernemer Sibilo loopt een aangifte voor handelingen die geleid hebben tot een grootschalige benadeling van de EBS en/of de Staat. Politici en activisten hebben vorige week de procureur-generaal aangeschreven om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar zijn handelingen en die van Andy Rusland, EBS-president-commissaris. Het tweetal heeft vermoedelijk artikel 13 van de Anti-corruptiewet overtreden. 

Er zouden overeenkomsten zijn aangegaan via een vaste modus operandi bij aanbestedingen. De EBS zou geen contanten hebben voor onder meer de import van equipement. Aan de bedrijven die hadden ingeschreven werd gevraagd wie de importen zou kunnen voorfinancieren. Door de onzekere financiële positie van de EBS, haakten deze ‘lage’ inschrijvers af. Het contract is zo naar Olibis gegaan, die voor veel hoger zou hebben ingeschreven, omdat hij bereid was de zaak voor te schieten tegen inning van extra hoge prijzen en rentepercentages. Dezelfde modus operandi lijkt mogelijk ook het geval te zijn bij de gasleveringen.

Rusland is onlangs op voordracht van de ABOP benoemd tot president-commissaris. Hierover is er behoorlijke ontevredenheid ontstaan in de samenleving. Aangekondigd is dat de benoemingen zullen worden geëvalueerd. De bond bij de EBS is tegen de benoeming van Rusland, daar er aangifte tegen hem is gedaan. De bond heeft hem in een schrijven gevraagd zich terug te trekken.

| starnieuws | Door: Redactie